Verbod op het gebruik van glyfosaat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

13-12-2016

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2016 verbiedt het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten op het ganse grondgebied van het gewest. Afwijkingen worden slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegekend.

Verbod op gebruik van glyfosaat

Glyfosaat is het actief bestanddeel in meer dan 100 van de onkruidingsbestrijdingsmiddelen die momenteel zijn toegelaten voor verkoop op de Belgisch markt.

Zoals al eerder aangekondigd door de minister van leefmilieu en natuurbehoud mevrouw Frémault heeft de Brusselse gewestregering onlangs een algemeen verbod uitgevaardigd op het gebruik van onkruidbestrijders op basis van glyfosaat, en dit op het ganse grondgebied van het gewest (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2016 dat het gebruik van pesticiden die glyfosaat bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gebied verbiedt).

Dit wil zeggen dat een groot aantal onkruidbestrijdingsmiddelen waaronder het gekende Roundup er niet langer mogen toegepast worden, noch op het openbaar domein noch op private terreinen.

Afwijkingen zijn mogelijk, maar...

Het besluit voorziet de mogelijkheid dat de minister tijdelijke afwijkingen kan toestaan, maar enkel om redenen van openbare veiligheid, natuurbehoud of het behoud van plantenerfgoed, en wanneer geen enkele mogelijke alternatieve oplossing mogelijk is.

Ook nieuwe regels voor de beheerders van openbare ruimten

Voor het beheer van openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt reeds langer een algemeen verbod op het gebruik van pesticiden (ordonnantie van 20 juni 2013). Beheerders die willen gebruik maken van de afwijkingen die voorzien zijn in de ordonnantie moeten voortaan een zogenaamd toepassingsplan opstellen en indienen ter goedkeuring. Dit plan houdt onder meer het volgende in:

  • aanstelling van een co√∂rdinator die minstens beschikt over een fytolicentie P2
  • afbouwscenario om het gebruiksverbod te kunnen naleven tegen ten laatste 1/1/2019
  • maximaal gebruik van mechanische en/of thermische technieken
  • voorkeur voor pesticiden die zijn toegelaten in de biologische landbouw en beperkte en lokale toepassing

De gedetailleerde inhoud van het toepassingsplan is opgenomen in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2016 betreffende het toepassingsplan van pesticiden in openbare ruimten.

Meer weten?

Neem contact op met IBEVE. Wij helpen u graag verder.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044