Inspectiecampagnes FOD WASO 2017
Wordt uw sector onder de loep genomen?

02-02-2017

Elk jaar voert de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) - dat is de inspectiedienst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) - een aantal nationale en regionale campagnes, waarbij telkens enkele sectoren in het vizier worden genomen. Enkel de grote lijnen zijn momenteel bekend.

Nationale campagnes

 • Interimsector: in het kader van SLIC
 • Wegmarkeringen: (gevaarlijke) agentia: REACH
 • Campagne liften, samen met de FOD Economie wordt verdergezet
 • Lichte ongevallen: EHBO-register
 • Campagnes in bepaalde sectoren (nog niet gekend) met TSW

Regionale campagnes

 • West-Vlaanderen: precair werk, onderaanneming in bedrijven
 • Oost-Vlaanderen: asbest in containerparken
 • Antwerpen: psychosociale risico’s met betrekking tot acute hulpverleningsdiensten
 • Limburg & Vlaams-Brabant: drukkerijen (samenwerking met RD Antwerpen)
 • Brussel: hotels en horeca
 • Henegouwen: onderwijs (psychosociale risico’s)
 • Namen-Luxemburg, Waals-Brabant: sociale huisvesting (asbest)
 • Luik: openbaar vervoer (onderaanneming TEC)

Wat als u een inspecteur over de vloer krijgt?

De inspecteur heeft op elk ogenblik (zonder verwittiging) het recht op toegang tot uw arbeidsplaatsen, mits voorlegging van haar/zijn legitimatiebewijs. De inspectie verloopt via een vooraf opgestelde controlelijst.

Bij vastgestelde tekortkomingen of inbreuken zal de inspecteur actie ondernemen. Dit kan gaan van een mondeling of schriftelijk advies, tot een waarschuwing en zelfs  het stopzetten van de activiteit indien er echt ernstige tekortkomingen worden vastgesteld.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044