Lijst van afwijkingen op het pesticidenverbod 2017
Zoals voor bestrijding bruine en zwarte rat

14-02-2017

Op 7 december 2016 maakte Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de lijst voor 2017 bekend met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden. Er moeten dit jaar geen specifieke uitzonderingen aangevraagd worden voor onder meer de bestrijding van de bruine en zwarte rat of kolonievormende wespen.

In het Vlaams Gewest geldt een algemeen verbod op het gebruik van pesticiden:

  • op openbare domeinen
  • langs waterlopen
  • op plaatsen waar kwetsbare groepen aanwezig zijn, zoals scholen en woonzorgcentra.

Op deze algemene regel zijn zowel algemene als individuele afwijkingen mogelijk. De aanvraag van individuele uitzonderingen loopt via de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), https://www.vmm.be. Minister Schauvliege legt in overleg met VMM jaarlijks ook de generieke afwijkingen vast in een ministerieel besluit.

Plagen waarvoor afwijkingen toegestaan zijn

Dit jaar is het toegelaten om pesticiden (biociden of gewasbeschermingsmiddelen) te gebruiken voor de bestrijding van volgende plagen:

  • Bruine rat
  • Kolonievormende wespen
  • Amerikaanse vogelkers
  • Japanse duizendknoop en andere uitheemse duizendknopen
  • Eikenprocessierupsen
  • Zwarte rat
  • Chytridiomycose

Hiervoor moet geen specifieke uitzondering aangevraagd worden.

Toelatingslijst producten

Enkel producten op de toelatingslijst en die volgens de toelatingsakte geschikt zijn voor het beoogde gebruik, komen in aanmerking. Andere voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 7 december 2016.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044