Vergeet de milieu-administratie niet
Ondersteuning door milieudeskundigen mogelijk

03-03-2017

Een onderneming moet in Vlaanderen in het eerste kwartaal van elk nieuw jaar heel wat milieu-administratie vervullen. Er is het integraal milieujaarverslag (IMJV) met dit jaar een uitgebreide steekproef ter controle door de OVAM. Daarnaast zijn er aangiftes rond afvalwater, winning van grondwater en verpakkingsafval. Maar vergeet ook het wettelijk verplichte jaarverslag van de milieucoördinator niet.

Het voorjaar staat bij heel wat bedrijven in het teken van milieu-administratie. Door de uitgebreide steekproef van de OVAM, zijn dit jaar veel bedrijven geselecteerd voor de indiening van het integraal milieujaarverslag (IMJV).

In het IMJV rapporteren de bedrijven hun milieuprestaties aan de overheid. De meeste geselecteerde bedrijven rapporteren enkel over de geproduceerde hoeveelheden afval in het jaar 2016. Zij geven per type afval aan:

  • over welke hoeveelheden het gaat
  • wie de ophaler is
  • wie de verwerker is.

Sommige bedrijven moeten bijkomend ook gegevens bezorgen omtrent energieverbruik, luchtemissies, wateremissies, … Het IMJV moet voor 15 maart 2017 elektronisch worden ingediend.

Andere administratieve verplichtingen

Mogelijke andere administratieve verplichtingen:

  • Aangifte VAL-I-PAC verpakkingsafval - 28 februari 2017
  • Aangifte Fost Plus verpakkingsafval (digitaal) - 28 februari 2017
  • Aangifte heffing lozing afvalwater/winning grondwater (VMM) - 15 maart 2017

Wettelijk verplicht jaarverslag milieucoördinator

Elk jaar voor 1 april moet de milieucoördinator een jaarverslag opstellen, waarin hij vermeldt op welke manier hij zijn taken vervulde in het voorgaande kalenderjaar. Het jaarverslag moet worden overgemaakt aan de bedrijfsleiding, het CPBW en de ondernemingsraad.

Ondersteuning mogelijk

Wenst u ondersteuning bij de indiening van het IMJV? Of hebt u vragen bij andere aangiftes? Contacteer ons geheel vrijblijvend. Onze ervaren milieudeskundigen helpen u graag verder. Ook voor andere milieudossiers, zoals de opmaak van een milieukalender, meetprogramma’s, milieu-audits, vergunningsaanvragen, ondersteuning door een extern milieucoördinator

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044