Asbestinventaris verplicht bij verkoop gebouw
Maatregel om Vlaanderen asbestvrij te maken

15-03-2017

Wie zijn woning wil verkopen moet in de toekomst verplicht een asbestinventaris laten uitvoeren. Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij maken. “De wetgeving is nog niet geschreven, maar de verplichting had al jaren geleden van kracht moeten zijn”, vindt IBEVE-expert arbeidshygiëne Jan Van Bouwel.

De asbestinventaris zal deel uitmaken van de woningpas. Dit is een digitale toepassing waarin alle vereiste woningattesten voor de verkoopsakte gebundeld zitten. Minister van Omgeving Joke Schauvliege wil heel binnenkort een eerste versie lanceren.

Asbest niet altijd ontdekt

In heel wat gebouwen is asbest nog terug te vinden. “Maar veel mensen zijn daar niet van op de hoogte. De verwijdering en verwerking van asbest gebeurt bijgevolg op de verkeerde manier. Alertheid bij verbouwingen is dus nodig. De kosten kunnen achteraf al gauw oplopen tot enkele duizenden euro’s.”

Inventaris bij bedrijven niet diepgaand genoeg

Een asbestinventaris is al langer van toepassing bij bedrijven. Het kadert in de bescherming van de werknemers tegen blootstelling aan asbest bij de uitoefening van hun werk. Deze inventaris wordt opgemaakt via een visuele inspectie. Hierin worden enkel de zichtbare asbestmaterialen opgespoord die een risico kunnen vormen bij de normale dagtaak van de werknemer.

Bij verkoop of sloop van een gebouw is vaak een aanvullend diepgaander onderzoek nodig om bijkomend ook eventuele verborgen materialen op te sporen. Asbestmaterialen vereisen immers bij renovatie of afbraak een voorafgaande verwijdering die aanzienlijke kosten met zich kunnen meebrengen.

Een degelijk en diepgaand asbestonderzoek is dus zeer belangrijk bij verkoop of sloop van gebouwen. Het zou beter zijn om daar een duidelijke en grondige regeling rond te hebben die gelijklopend is in de verschillende gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel)”, vindt Jan Van Bouwel.

Opmaak asbestinventaris door IBEVE

Particulieren kunnen terecht bij IBEVE wanneer ze een asbestinventaris voor hun woning willen laten opmaken. Na een afspraak volgt er een visuele inspectie en eventuele afname van stalen. Daarvan krijgt de aanvrager een rapport met info over wat er aanwezig is, wie hiermee aan de slag kan en hoe dat gebeurt. Een asbestinventaris is vanaf een beperkt bedrag mogelijk.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044