Wat is de prijs van het blauwe goud?
Vandaag is Vlaanderen een van de Europese gebieden die het hardst getroffen worden door de droogte

22-03-2021

Op Wereldwaterdag vestigen de Verenigde Naties sinds 1992 de aandacht op de waterproblematiek. Dat leek op dat ogenblik in ons land nog een ver-van-mijn-bed-probleem. Vandaag is Vlaanderen een van de Europese gebieden die het hardst getroffen worden door de droogte. “De milieudeskundigen van Groep IDEWE staan klaar om de Blue Deal in de praktijk te brengen”, zegt disciplineverantwoordelijke Milieu van IDEWE.

Water is goud waard. Zonder kunnen we niet leven. Omdat we dachten dat de bron onuitputtelijk was, kon de vergelijking met het edelmetaal echter tot voor een paar decennia niet overtuigen. Vandaag kan niemand echter nog om de schaarste heen en worden we gedwongen om alles op alles te zetten om de ecologische catastrofe te af te wenden. 

PROBLEMEN VOOR LANDBOUW EN INDUSTRIE

“De klimaatverandering, met langere droge periodes gevolgd door intense buien, maakt dat ons land uiterst kwetsbaar is”, zegt Jan Mertens. “Zeker in combinatie met de snelheid waarmee Vlaanderen de jongste decennia verhard werd. Daardoor wordt regenwater snel afgevoerd via riolen en rivieren en krijgt het de tijd niet meer om in de bodem te dringen. De grondwaterreserves geraken op die manier amper nog bijgevuld, waardoor we vanaf het voorjaar met watertekorten te kampen krijgen. Niet alleen gezinnen maar ook de landbouw en onze watergevoelige industrie wordt met de neus op de feiten gedrukt.”

BLUE DEAL

“De Vlaamse overheid heeft een ambitieus plan opgesteld om die situatie te keren. De Blue deal staat in grote lijnen voor minder verharding, meer vernatting en natuur en maximaal circulair watergebruik in landbouw en industrie. Die sectoren dreigen niet alleen in de problemen te komen door de droogte, ze zijn ook een belangrijk onderdeel van de oplossing. Vanaf 2022 zullen grootverbruikers van de Vlaamse overheid enkel nog financiële steun of vergunningen krijgen als ze een wateraudit laten uitvoeren. Bedrijven met grote verharde oppervlakte zullen waterscans moeten kunnen voorleggen.”

Voor alle adviezen die daarmee gepaard gaan, kan IDEWE als partner ingeschakeld worden. Een greep uit onze dienstverlening:

  • opstellen van nullozingsrapporten voor de vrijstelling van de heffing op afvalwater
  • uitvoeren van haalbaarheidsstudies m.b.t. de afkoppeling en het hergebruik van hemelwater
  • opstellen van reductieprogramma’s voor gevaarlijke stoffen in afvalwater
  • bepalen van haalbare lozingsnormen voor de lozing van gevaarlijke stoffen in afvalwater
  • meewerken aan MER-studies voor de discipline water
  • pmaken van waterbalans

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044