Vlarem-trein 2015: wat verandert er voor u?
Nieuw milieuverzamelbesluit sinds 5 september 2016 van kracht

05-09-2016

Op 26 augustus 2016 werd in het Belgisch Staatsblad de Vlarem-trein 2015 gepubliceerd. Dit nieuwe verzamelbesluit regelt tegemoetkomingen vanuit de Europese wetgeving, omzettingen van BBT-studies en rechtzettingen van eerdere wetgevingen. Een overzicht.

De Vlarem-trein is een Vlaams verzamelbesluit rond milieumaatregels die bedrijven in acht moeten nemen. De pas gepubliceerde Vlarem-trein 2015 wijzigt zo in totaal acht andere Vlaamse besluiten en zet vier BBT-studies om in de wetgeving.

Nieuwe milieubesluiten: wat verandert er?  

Het nieuwe milieubesluit is sinds 5 september 2016 van kracht. Naast het nieuwe geluidskader voor supermarkten, regelt deze Vlarem-trein onder meer volgende zaken:

 • Milieu-erkenningen ozon en broeikasgassen. Voor personen of bedrijven die:
  • werken aan koelinstallaties of brandbeveiligingssystemen met ozonlaag brekende stoffen;
  • gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningsschakelaars of uit klimaatregelingssystemen van motorvoertuigen?
 • Voorwaarden lozing afval- en koelwater. Regelgeving rond het lozen van sanitair afvalwater (toiletten, douches, … ) bij grootschalige evenementen, zoals festivals, en gewijzigde voorwaarden voor het lozen van koelwater.
 • Verplichte best beschikbare technieken. Vertaling van BBT-studies naar de wetgeving voor:
  • bedrijven die extern bedrijfsafvalwater en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen verwerken,
  • oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen,
  • asfaltcentrales
  • grafische sector
 • IR-inspectie gevaarlijke vloeistoffen. Bijkomende wetgeving omtrent inspectie met IR-camera bij de opslag van gevaarlijke vloeistoffen.
 • Tetrachlooretheen als reinigingsmiddel. Voorwaarden voor machinereiniging met tetrachlooretheen.
 • Leak Detection and Repair. Aanpassingen omtrent het meten van fugitieve emissies (LDAR).
 • Erkenning controle verwarmingstanks. Erkenningen inzake controle van stookolietanks voor verwarming van gebouwen.
 • Energie-audit openbare ruimtes. Schrapping verplichting opmaak van een energieaudit voor EPC publieke gebouwen.
 • Handel rechten CO2-uitstoot. Wijzigingen omtrent handel in broeikasgasemissierechten.

Zo helpt IDEWE u

Onze milieu-experten (of milieuprofessionals) ondersteunen uw bedrijf om met deze nieuwe Vlarem-trein en de milieuregelgeving in orde te zijn. We begeleiden u bij het uitvoeren van een milieubeleid, of geven informatie en opleidingen om de expertise van uw medewerkers aan te vullen.

Hebt u vragen bij deze gewijzigde wetgeving of wenst u meer informatie, kunt u contact opnemen met onze milieu-experten.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044