Ventilatie en acclimatisatie van de arbeidsplaatsen in tijden van COVID-19
Wat met de luchtbehandeling en de airco?

19-06-2020

De basisregels om de COVID-19-besmetting in te dijken gelden uiteraard ook op de arbeidsplaats. In elke organisatie moeten echter ook specifieke maatregelen genomen worden die onder meer het veilig gebruik van luchtbehandeling- en aircosystemen regelen. IDEWE heeft een document opgesteld dat over dit onderwerp heel wat vragen beantwoordt. Onze experten staan bovendien ter beschikking om specifieke risicoanalyses uit te voeren en advies uit te brengen over bijkomende maatregelen op maat van uw organisatie.

Onder normale omstandigheden, met voldoende verluchting, wordt het risico klein geacht dat het coronavirus via klimatisatie- en ventilatievoorzieningen kan overgedragen worden. Het risico kan weliswaar niet uitgesloten worden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en The Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning associations (REHVA) hebben daarom adviezen gepubliceerd voor arbeidsplaatsen waar dergelijke systemen gebruikt worden.

RISICOANALYSE

Onder normale omstandigheden, met voldoende verluchting, wordt het risico klein geacht dat het coronavirus via klimatisatie- en ventilatievoorzieningen kan overgedragen worden. 
“De omstandigheden die het risico bepalen zullen echter in elke organisatie anders zijn”, zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne Jan Van Bouwel van IDEWE. “Bovendien zal ook de prevalentie van het virus onder de werkende bevolking het risico op besmetting op de werkvloer beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om steeds een risicoanalyse te laten uitvoeren, waarin rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden. Op basis daarvan kunnen voor een gebouw of een arbeidsplaats vervolgens maatregelen vastgelegd worden. Ook die zullen echter aangepast moeten worden naarmate de  omstandigheden wijzigen.”

Contacteer onze experts voor de opmaak van een risicoanalyse of bijkomend advies.

DOWNLOADS

Ventilatie en acclimatisatie van de arbeidsplaatsen in tijden van Covid-19
 

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044