Tracimat schakelt een versnelling hoger
Nieuw acceptatiebeleid voor puinbrekers vanaf 24 augustus

02-08-2018

De sloopbeheerorganisatie Tracimat bestaat al ongeveer een jaar, maar schakelt binnenkort een versnelling hoger. Op 24 augustus 2018 treedt namelijk het nieuwe acceptatiebeleid voor puinbrekers in voege. Dit betekent dat brekers vanaf die datum een onderscheid moeten maken tussen puin met een hoogmilieurisicoprofiel (HMRP) en puin met een laagmilieurisicoprofiel (LMRP). 

Voor HMRP puin gelden strengere behandelings- en certificeringsprocedures, waardoor de verwerkingskost ervan merkelijk hoger wordt dan deze voor LMRP.

Door in te stappen in het sloopbeheersysteem van Tracimat krijgt het sloopbedrijf de mogelijkheid om de puinfractie afkomstig van een selectieve sloop als LMRP af te leveren bij de breekinstallatie. Hiervoor levert Tracimat een verwerkingstoelating af aan het sloopbedrijf. Voorwaarde is dat een erkend Tracimat-deskundige op voorhand een conform opgesteld sloopopvolgingsplan indient bij Tracimat. Eens de sloopwerken zijn gestart, volgt hij de voorafgaandelijke verwijdering van de gevaarlijke stoffen op en levert daar vervolgens een attest van af.

Overgangsmaatregelen

Om het acceptatiebeleid en het onderscheid LMRP/HMRP vlot ingang te doen vinden werden een aantal overgangsmaatregelen uitgewerkt. Deze werden op 22 juni 2018 officieel goedgekeurd door de minister van leefmilieu.

De overgangsmaatregelen zijn, afhankelijk van de situatie, van toepassing tot 24 februari of ten laatste 31 december van volgend jaar. Tijdens deze periode blijft de aanvraag van een verwerkingstoelating vereist om het puin met het LMRP-label bij de (mobiele en vaste) breekinstallatie aan te bieden.

Meer informatie over de overgangsmaatregelen vindt u op www.tracimat/be/nieuws.

Als erkend Tracimat-deskundige kan IBEVE instaan voor de opmaak, indiening en opvolging van al uw sloopwerken. Neem daarvoor contact op met uw regionaal kantoor.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044