Strengere eisen voor hernieuwbare energie bij nieuwbouw
Vanaf 1 januari 2023

28-07-2022

Bouwaanvragen voor nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties worden vanaf 1 januari 2023 afgewogen aan strengere normen voor het verplichte aandeel hernieuwbare energie. IDEWE kan helpen bij de berekening.

De energieprestatieregelgeving (EPB) bepaalt dat bepaalde bouwprojecten aan energieprestatienormen moeten voldoen. Zo moet er, onder meer, een bepaalde minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald voor nieuwbouwprojecten of projecten die omschreven worden als ‘ingrijpende energetische renovatie’.  

Het gaat over energie uit:

  • zonnepanelen (PV)
  • zonneboiler
  • warmtepomp en warmtepompboiler
  • ketel, kachel of WKK op biobrandstof met een opwekkingsrendement van minstens 85% en een emissieniveaus (CO en fijn stof) dat kleiner is dan de grenswaarden uit fase III van het KB van 12 oktober 2010.
  • een warmtenet

Vanaf begin 2023 moet het aantal kilowatt per uur aan hernieuwbare energie per vierkante meter de hoogte in. De nieuwe normen gelden tot eind 2024. Vanaf 2025 moeten nieuwbouwprojecten hoe dan ook een warmtepomp of biomassaketel voorzien of een aansluiting op een warmtenet. 

Op de website energiesparen.be van de Vlaamse overheid kan u de eisen in detail nalezen. 

De energiedeskundigen van IDEWE kunnen u ondersteunen met de EPB-verslaggeving bij nieuwbouw- en verbouwprojecten.

Contacteer hen voor meer informatie.  

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044