Nieuwe Bodemdecreet wijzigt schadegevallenprocedure
Schadegeval melden binnen de dertig dagen

04-04-2018

Wie geconfronteerd wordt met een schadegeval waarbij, door bijvoorbeeld een lekkende brandstoftank bodem- of grondwaterverontreiniging is veroorzaakt, moet dat aanpakken volgens de bepalingen van het Bodemdecreet, onder begeleiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Voor schadegevallen bestaat er binnen het Bodemdecreet een aparte procedure. Bedoeling is om op die manier een snelle aanpak mogelijk te maken en verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Om van deze versnelde procedure gebruik te kunnen maken, moet elk schadegeval gemeld worden aan de bevoegde overheid. Het nieuwe Bodemdecreet wijzigt de termijn om een schadegeval bij de bevoegde overheid te melden van veertien naar dertig dagen.

De wijziging zal in principe geen invloed hebben op de verdere opvolging van het schadegeval binnen de schadegevallenprocedure. De bevoegde overheid zal u nog steeds binnen de dertig dagen na ontvangst van de melding een besluit bezorgen dat geldt als omgevingsvergunning om de bodemverontreiniging te behandelen. Daarna heeft u nog steeds 180 dagen de tijd om het besluit uit te voeren.

IBEVE, onderdeel van Groep IDEWE, is door de OVAM erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2, en kan instaan voor de uitvoering van bodemonderzoek en bodemsanering in Vlaanderen.

Bovendien kunnen onze bodemspecialisten u adviseren in het kader van de overdracht van terreinen, of bij betwisting of onduidelijkheid een 'second opinion' advies verstrekken over onderzoeken uitgevoerd door derden.

Neem contact op met uw regionaal kantoor voor meer informatie.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044