Op weg naar een duurzaam thuiskantoor
Inspiratie om uw werknemers en het milieu te ondersteunen

28-03-2022

Het nieuwe werken zorgt ervoor dat we op veel domeinen een nieuw duurzaam evenwicht moeten vinden. Ook de kantoorruimte moet aangepast worden aan de nieuwe realiteit. En dat is niet alleen een zaak van de werkgever maar steeds meer ook van de werknemer die thuis telewerkt. Hoe zorgt hij in het thuiskantoor voor een zo klein mogelijke ecologische impact?

Werkgevers moeten vaak vaststellen dat de kantoorruimte die ze de voorbije decennia hebben uitgebouwd, veel te groot is geworden. Sinds de (verplichte) introductie van het telewerk gebeurt het immers zelden dat alle werknemers nog tegelijk op kantoor verschijnen. 

“Op zoek gaan naar een pand dat beter aansluit bij de nieuwe realiteit zorgt ervoor dat niet alleen de vaste kosten voor bijvoorbeeld huur kunnen dalen maar ook dat kan bespaard worden op energie en ecologische kosten”, zegt milieucoördinator Jonas Debroyer van IDEWE. “Om activity-based werken op kantoor mogelijk te maken zijn misschien ook structurele aanpassingen aan de indeling van de kantoren aan de orde. Tegelijk is het aangewezen om aandacht schenken aan het gedeelte van het hybride werken dat zich thuis afspeelt. Ook hier is een rol weggelegd voor de werkgever. Hij kan de werknemer sensibiliseren en inspireren om behalve ergonomische ingrepen ook energiebesparende en ecologische keuzes te maken.”

Mobiliteit

Telewerk heeft een positieve impact op het milieu. Uit een studie van het Franse agentschap voor ecologische transitie (ADEME) blijkt dat het woon-werkverkeer in 2020 drastisch afnam. 

“Dat is op zich een positieve vaststelling. We weten echter ook dat de gemiddelde wagen 96% van de tijd stil staat. Het is dus een uitstekend moment om als bedrijf na te denken over alternatieve mobiliteitsoplossingen voor werknemers. Een mobility-pakket aanbieden dat niet alleen de keuze van een bedrijfswagen mogelijk maakt bijvoorbeeld. Naast de keuze voor elektrische wagens en fietsen, zijn ook combinaties mogelijk met het openbaar vervoer. Ook systemen van autodelen of mobiliy-as-a-service kunnen alternatieven zijn die zowel de werkgever als de werknemer voordeel oplevere

Ergonomie en energie

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het welzijn van uw werknemer, ook als hij telewerkt. Oog hebben voor de ergonomie van de thuiswerkplek maakt daar deel van uit. “Ergonomie gaat bijvoorbeeld over de aankoop van een ergonomische tafel, een goede bureaustoel en een tweede scherm maar daar hoeft het niet bij te stoppen”, zegt Jonas Debroyer. “Ook licht is bijvoorbeeld een aspect om aandacht aan te besteden. Maximaal natuurlijk licht binnenlaten is goed voor de werkenergie en de concentratie maar voorkomt misschien ook dat de lamp 8 uur per dag moet blijven branden en de elektriciteitsfactuur verder de hoogte ingaat.”

“Werkgevers kunnen niet alles vergoeden maar misschien kan het verzamelen en delen van expertise over zuiniger omgaan met energie, advies over isolatie, de installatie van zonnepanelen en ondersteuning bij de aanvraag van subsidies een manier om als werkgever de extra kost van de thuiswerker te compenseren.”

Enkele tips om de energiefactuur onder controle te houden

  • 19 à 20 graden - De ideale kantoortemperatuur schommelt rond de 19 à 20 graden. Elk graadje minder heeft een positief effect op uw ecologische voetafdruk en uw energiefactuur. Maximaal gebruikmaken van het zonlicht is ook een goede tip om de verwarmingsketel minder uren te laten draaien. Vergeet ook niet om de verwarming uit te schakelen in de kamers die u thuis niet gebruikt. 
  • Verlucht op tijd - Slecht verluchte ruimtes zijn niet alleen slecht voor de gezondheid, ze worden ook vochtig en daardoor kan de verwarming minder goed zijn werk doen.  Een paar keer per dag deuren en vensters openzetten, helpt dus ook om minder te moeten stoken. 
  • Laat uw scherm ook even pauzeren - Computerschermen slurpen energie. Gun uw scherm(en) dus ook een pauze als u zelf even pauzeert. 
  • Vermijd sluimerverbruik - Schakel niet alleen het licht uit in kamers die u niet gebruikt, doe hetzelfde met alle toestellen die doorgaans in standby-stand blijven staan: televisie, keukenrobot, muziekinstallatie, gamecomputers, laders van tablets en smartphones ... Ze jagen u ongemerkt op kosten. 

Afval

“Ook rond het gebruik van kantoormateriaal en afval zijn ingrepen mogelijk”, aldus Jonas Debroyer. “Het is goed nieuws dat telewerkers veel minder de neiging voelen om documenten uit te printen dan wanneer ze op kantoor werken. De beweging naar paperless desks krijgt hierdoor hopelijk een boost. Ook telewerkers produceren echter afval. Ook wat dit betreft kunnen werkgevers sensibiliseren om afval te minderen en afvalstromen gescheiden te houden. Is het een idee om werknemers vuilbakjes voor gescheiden sortering cadeau te doen? Of afvalzakken weg te geven?”

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044