Ook geen glyfosaat meer in Vlaanderen
Onkruidverdelger verboden voor particulieren

27-07-2017

Na de Brusselse Hoofdstedelijke en de Waalse verbiedt nu ook de Vlaamse Regering het gebruik van onkruidverdelgers op basis van glyfosaat. Alleen  professionelen met een fytolicentie mogen het omstreden middel nog aanwenden.

Enkel nog voor professionelen

Sinds 19 juli mogen particulieren onkruidverdelgers op basis van glyfosaat niet langer gebruiken in het Vlaams Gewest. Enkel professionele land- en tuinbouwers, groenwerkers en tuinaanleggers die beschikken over een fytolicentie P1, P2 of P3 ontspringen de dans. Zij mogen glyfosaathoudende producten blijven gebruiken, zelfs als dit in opdracht van particulieren gebeurt.

De nieuwe regelgeving wijzigt niets aan de bestaande algemene verbodsregels inzake het gebruik van pesticiden op terreinen die beheerd worden door of voor openbare diensten. Ook de verplichting tot minimumgebruik op terreinen die gelinkt zijn aan een commerciële activiteit, zoals parkeerterreinen, blijft gelden.

Kopen kan nog

Eigenaardig genoeg mogen (erkende) glyfosaathoudende producten nog steeds verkocht worden, ook aan particulieren. Het glyfosaathoudende onkruidbestrijdingsmiddel ‘Roundup’ blijft dus in de rekken.

De verkoop van pesticiden is namelijk een federale bevoegdheid. De bevoegde federale minister Borsus (MR) heeft al aangekondigd dat hij “binnenkort een verbod overweegt” op de verkoop aan particulieren. Voorlopig blijft het wachten op een definitieve beslissing hierover.

Alternatieven voor glyfosaat

Er bestaan diverse alternatieven voor de kleinschalige bestrijding van onkruid. Zo kan u kiezen uit een reeks erkende glyfosaatvrije producten. Men kan onkruid ook mechanisch bestrijden, met borstelmachines of branders.

Veel onkruid kan bovendien al vanaf het begin vermeden worden door een aangepast tuinontwerp. Nog ecologischer en veiliger is het om de ongewenste planten handmatig te schoffelen of te wieden. Trouwens: een sprietje gras tussen de klinkers kan echt geen kwaad.


Wat u moet weten over glyfosaat

Een studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) concludeerde onlangs dat onkruidbestrijders op basis van glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend' is. De studie zou evenwel geen rekening hebben gehouden met het reële blootstellingsrisico.

Experts van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) besloten daarop dat het product waarschijnlijk niét kankerverwekkend of hormoonverstorend is. Die conclusie werd echter overschaduwd door het feit dat het bedrijf Monsanto sjoemelde met wetenschappelijke studies, waarop de toelating van Europa's meest gebruikte onkruidverdelger is gebaseerd.

Op 16 mei 2017 besliste de Europese Commissie alvast de procedure op te starten om de toelating voor glyfosaat eventueel te verlengen.


Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044