Ook commerciële gebouwen moeten energieprestaties aantonen
EPC voor grote niet-residentiële gebouwen vanaf januari 2023

10-06-2022

Vanaf volgend jaar moet niet alleen voor publieke gebouwen maar ook voor bijvoorbeeld kantoren, handelszaken, horeca, scholen en zorginstellingen een energieprestatiecertificaat (EPC) opgemaakt worden. De verplichting verloopt stapsgewijs. Op 1 januari 2023 is het document noodzakelijk bij de overdracht van het gebouw.

Het bestaande ‘EPC publieke gebouwen’ wordt vervangen door het ‘EPC grote niet-residentiële gebouwen’, waardoor voortaan ook commerciële initiatieven het document zullen moeten kunnen voorleggen. Het gaat meer bepaald over alle gebouwen, behalve:

 • woongebouwen;
 • industriële gebouwen bestemd voor productie, opslag, bewerking of manipulatie van goederen;
 • kleine alleenstaande gebouwen (met een bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m²)
 • opslagplaatsen en werkplaatsen;
 • gebouwen van een landbouwbedrijf;
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten;
 • tijdelijke gebouwen (die niet langer dan twee jaar worden gebruikt).

Welke informatie vind je op het EPC NR?

“Het EPC grote niet-residentiële gebouwen of EPC-NR zal bestaan uit een energielabel en een energiescore”, zegt energieverslaggeefster Els Van Crombruggen van IDEWE. “Het label wordt bepaald op basis van het gemeten aandeel hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik. Een beter label kan dus bekomen worden door ofwel het aandeel van de hernieuwbare energie te verhogen ofwel het totale energieverbruik te verminderen. De energiescore is gebaseerd op een theoretische berekening van de energieprestatie. Het gaat over een ruwe berekening die vooral bedoeld is om informatief en sensibiliserend te werken.”

“Voor de berekening van de energiescore is het nuttig om over zo veel mogelijk informatie te beschikken van de geplaatste isolatie in gevels, daken en vloeren, het type raamprofielen en glas. Ook gedetailleerde informatie van de installaties zoals verwarming, koeling, ventilatie en verlichting zal de correctheid van de score verbeteren. Op het certificaat zullen verder ook aanbevelingen staan om de energiezuinigheid van het gebouw verder te optimaliseren.”

De energiescore zal steeds gekoppeld zijn aan één gebouweenheid, terwijl het label aan meerdere eenheden kan toegekend worden. De gemeten energieverbruiken kunnen immers van verschillende eenheden afkomstig zijn. Een verwarmingsketel kan bijvoorbeeld meerdere gebouweenheden bedienen. 

Stapsgewijs naar 2030

De verplichting van de opmaak van dit nieuwe energieprestatiecertificaat zal in stappen verlopen.

 • Vanaf 1 januari 2023 wordt een EPC NR verplicht bij overdracht (verkoop, erfpacht en opstalrecht) en verhuur van grote niet-residentiële eenheden.
 • Vanaf 1 januari 2024 moet elke grote publieke niet-residentiële eenheid of overheidsgebouw verplicht over een EPC NR beschikken.
 • Vanaf 1 januari 2025 moet elke grote niet-residentiële eenheid, met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m², over een EPC NR beschikken, ongeacht overdracht of verhuur. 
 • Vanaf 1 januari 2026 moet elke grote niet-residentiële eenheid over een EPC NR met energielabel beschikken, ook zonder overdracht of zonder dat het pand verhuurd wordt.

Ten slotte zal vanaf 2028 zal een minimumlabel gekoppeld worden aan publieke en overheidsgebouwen en vanaf 2030 komt er een minimumlabel voor de andere grote niet-residentiële eenheden.

Renovatieverplichting was al van kracht

Sinds 1 januari 2022 is er een renovatieverplichting van toepassing voor alle niet-residentiële gebouwen waarvoor een overdracht plaatsvond via aankoop, opstalrecht of erfpacht. Voor de grote niet-residentiële gebouwen betekent dit dat, behalve dakisolatie, ook beglazing met 1,0-glas, energiezuinige ruimteverwarming en milieuvriendelijke koelinstallaties voorzien moet zijn. De energievoorziening moet ook minimaal uit 5% hernieuwbare energie bestaan.

Heeft u vragen over de nieuwe regeling of zoekt u een partner om uw energieprestatiemetingen uit te voeren, neem dan contact op met onze experten.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044