Nieuwe regels voor het gebruik van biociden
Registratie verplicht vanaf 20 mei 2016

14-04-2016

Onder de term ‘biociden’ valt een breed gamma aan producten waaronder bijvoorbeeld insecticiden, ontsmettingsmiddelen, rattenvergif, houtbeschermingsmiddelen en schimmeldodende middelen. Veruit de meest van deze producten houden kleinere of grotere gezondheids- en milieurisico’s in. Enkel door de overheid erkende producten mogen in België op de markt worden gebracht. Op basis van hun gevaarseigenschappen worden biociden ingedeeld in producten bestemd voor de vrije verkoop en deze van het ‘gesloten circuit’. Vanaf 20 mei 2016 zal elke verkoper én elke gebruiker van biociden van het gesloten circuit zich moeten registreren en elk gebruik, verkoop en aankoop ervan periodiek moeten melden op de website www.circuitbiocide.be.

 

Biociden worden aan de hand van een risico-evaluatie ingedeeld in het gesloten circuit (de vroegere klasse A) of het vrij circuit, afhankelijk van de gezondheids- en milieurisico’s. Ook voor biociden die ingedeeld zijn in het vrij circuit bestaan bepaalde regels voor de verkoop en voor het gebruik, maar zij mogen vrij verkocht worden aan, en gebruikt worden door, het grote publiek.

Biociden van het gesloten circuit houden een hoog gezondheidsrisico in. Ze kunnen giftig, kankerverwekkend, mutageen of corrosief zijn. De toepassing ervan vereist bijzonder kennis en het dragen van aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist. Gebruikers moeten ook op de hoogte zijn van de regels inzake opslag, gebruik, verwijdering en van de maatregelen die moeten worden genomen bij ongevallen of intoxicaties. Daarom zijn deze biociden strikt voorbehouden voor geregistreerde professionele gebruikers.

Vanaf 20 mei 2016 zal in België elke verkoper en elke gebruiker van biociden van het gesloten circuit zich moeten registreren. Periodiek moet ook elke verkoop, elke aankoop en elk gebruik van deze biociden worden ingegeven op een speciale website van het Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  www.circuitbiocide.be. De overheid wil op deze manier verzekeren dat biociden met hoge risico’s enkel nog op de juiste manier worden gebruikt.

Het etiket op de verpakking van een biocide vermeldt niet noodzakelijk of het al dan niet op de gesloten lijst staat . De lijst van toegelaten biociden en/of hun toelatingsakte is consulteerbaar op de website www.biocide.be. Hierop is te vinden of het product al dan niet ingedeeld is in het gesloten circuit.

De nieuwe registratieregeling geldt enkel voor de biociden van het gesloten circuit, maar hierin zitten veel van de producten die vaak door professionelen gebruikt worden. Hou bovendien rekening met de recente wijzigingen (verschuivingen en/of schrapping van producten) aan de lijst van de toegelaten producten zelf. Grondig nakijken en tijdig registreren is dus de boodschap!

 

Relevante wetgeving

  • Europese Verordening 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden – artikel 19 – Voorwaarden voor het verlenen van een toelating
  • Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden - artikelen 41 tot 48 – Algemene bepalingen in verband met het gebruik.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044