Nationale inspectiecampagne rond wegmarkering
Bewegwijzering onder de loep

27-07-2017

Inspectiediensten van het Toezicht Welzijn op het Werk gaan deze zomer op controle bij bedrijven die wegmarkeringen aanbrengen. De inspecteurs vragen naar uw welzijnsbeleid en gaan na welke preventiemaatregelen u genomen heeft voor het specifiek risicodomein  ‘blootstelling aan chemische producten’.

Zowel openbaar als privé

De Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk is gestart met een nationale inspectiecampagne. Daarbij gaan inspecteurs na of de reglementaire voorschriften omtrent het welzijn op het werk nageleefd worden.

Deze zomer zullen heel wat bedrijven die wegmarkeringen aanbrengen een inspecteur over de vloer krijgen. Het kan gaan over firma’s die bewijzering of zebrapaden aanbrengen op de openbare weg, maar ook om markeringen op parkeer- en bedrijfsterreinen.

Wat houdt inspectie juist in?

De inspectie omvat een doorlichting van de veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting (veroorzaakt door het werk), de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen, arbeidsongevallen en de door de bedrijven getroffen milieumaatregelen.

Tijdens een inspectiebezoek wordt verwacht dat de werkgever zijn welzijnsbeleid uiteenzet. De inspecteur polst ook bij de preventieadviseur(s) en enkele vertegenwoordigers van de werknemers naar de situatie op het werk.

Voor de huidige campagne gaan de inspecteurs ook na welke preventiemaatregelen de werkgever heeft genomen op specifieke risicodomeinen, zoals de blootstelling aan chemische middelen. Dat gebeurt aan de hand van een specifieke controlelijst, waarvoor de nodige documenten voorhanden moeten zijn.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij IBEVE.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044