Markeer leidingen per bedrijf volgens dezelfde norm
Ongevallen en incidenten vermijden door een optimale visualisatie

13-08-2021

De voortdurende toename van de mobiliteit van werknemers leidt tot de noodzaak om de visualisatie van de gevaren in verband met de inhoud van pijpleidingsystemen en tanks te standaardiseren. De Belgische norm NBN 69 uit 1972 kreeg dit voorjaar daarom een update in de vorm van de internationale ISO 20560-1-norm. U kan beide gebruiken maar beter niet door elkaar.

Om ongevallen en incidenten te voorkomen en snel en accuraat te kunnen ingrijpen in noodgevallen is het noodzakelijk dat alle belanghebbenden op elk moment geïnformeerd zijn over de inhoud van leidingen en tanks die zich op een bedrijfsterrein bevinden. De wettelijke bepalingen verschillen van land tot land en werden in België vastgelegd in Codex III.6 bijlage 3. 

MINIEME VERSCHILLEN, GROTE GEVOLGEN

“Om een uniforme signalisatie van leidingen mogelijk te maken, werd in ons land in 1972 de norm NBN 69 opgesteld”, zegt preventieadviseur arbeidsveiligheid Filip Bekaert van IDEWE. “De jongste decennia zorgde de globalisering er echter voor dat steeds meer werknemers in verschillende landen en continenten aan de slag zijn en dat ook bedrijven letterlijk hun grenzen verleggen. Daarom was er nood aan een praktische gids die deze trend volgde en die bedrijven wereldwijd kunnen hanteren. De leidingmerkers en bijhorende kleurencodes verschilden doorgaans niet veel van elkaar maar voldoende om misverstanden met grote gevolgen te veroorzaken. De oplossing kwam er met de ISO 20560-1-norm voor bovengrondse leidingen, die eind maart ook in ons Staatsblad werd geregistreerd. De NBN ISO 20560-2 voor tanks is momenteel nog in ontwikkeling.”

VERWARRING VERMIJDEN

“Ondertussen blijft ook de ‘oude’ Belgische norm bestaan. De verleiding zou kunnen bestaan om in recente uitbreidingen op het bedrijfsterrein de nieuwe ISO-norm te hanteren terwijl voor oudere delen de NBN 69-norm nog wordt gebruikt. Dat kan echter voor verwarring zorgen en dat moeten we in veiligheidsmaterie te allen tijde vermijden. Denk bijvoorbeeld aan de gele kleur die in NBN 69 gebruikt wordt voor gassen en in NBN ISO 20560-1 voor gevaarlijke stoffen. Het is dus belangrijk om in heel het bedrijf dezelfde werkwijze te hanteren en bij voorkeur te kiezen voor de nieuwe beheerswijze omdat het preventieniveau toch hoger ligt”, aldus Filip Bekaert nog.

Groep IDEWE kan u helpen om veilig om te gaan met gevaarlijke stoffen.

Lees meer over onze dienstverlening.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044