Laatste kans voor oude elektrische installaties
Voldoet uw installatie aan de aan de minimale eisen?

15-06-2018

Elektriciteit zorgt voor potentiële risico's waaraan werknemers kunnen blootgesteld worden. Elektrische installaties zijn daarom onderworpen aan strikte reglementen en controles. De controle wordt uitgevoerd door een Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC).

Een eerste controle van de oude installaties moest ten laatste uitgevoerd worden op 1 januari 2014. Tijdens deze controle ging het erkend organisme na of de installatie voldeed aan de minimale voorschriften van bijlage III.2-1 van de codex.

Indien het verslag van de eerste controle aantoonde dat de installatie niet voldeed aan de bepalingen, moest de werkgever uiterlijk op 31 december 2016 alle inbreuken wegwerken. Deze termijn kon, mits een gedetailleerd actieplan, dat voor advies werd voorgelegd aan de preventieadviseur en het Comité preventie en bescherming op het werk, overschreden worden met 2 jaar.

Voor het einde van dit jaar dus.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044