Klimaatvisieplan is een zinvolle eerste stap naar klimaatneutraliteit
Professionele begeleiding met oog voor welzijn is essentieel

22-10-2021

Na het klimaatakkoord van Parijs in 2016 heeft de Vlaamse overheid zich onder meer geëngageerd om gebouwen CO2-neutraal te maken. Het advies om eigenaars van zorgvoorzieningen tegen het einde van dit jaar een Klimaatvisieplan te laten opstellen is een onderdeel van die ambitie die door de sector mee ondersteund wordt. De experten van IDEWE kunnen u daarbij begeleiden.

Het Klimaatvisieplan vormt 1 van de 13 klimaatengagementen waar ook de sector zijn schouders heeft ondergezet. Sinds eind 2020 stelt de Vlaamse overheid een meetinstrument ter beschikking dat directies moet toelaten om een nulmeting uit te voeren en vast te stellen hoe hun voorzieningen scoren op het vlak van duurzaamheid.

“De basis voor het Klimaatvisieplan is een rekenblad dat de Vlaamse overheid ter beschikking heeft gesteld en waarop voorzieningen zichzelf scores kunnen toekennen op vlak van beheer, mobiliteit, materiaalgebruik, energie, water en welzijn”, zegt disciplineverantwoordelijke Bouwen en Gebouwen Liesbeth Reekmans van IDEWE. “De thema’s energie en water wegen het zwaarst door in een totale score op 100. De bedoeling is dat de directie vervolgens een plan opstelt om die score te verbeteren en de klimaatimpact van de organisatie te verkleinen, op weg naar een volledige klimaatneutraliteit in 2050.”

PROFESSIONELE BEGELEIDING

Het aanduiden van een klimaatverantwoordelijke, die van de directie de nodige tijd en ruimte krijgt om het Klimaatvisieplan in concrete actiepunten om te zetten, is daarin belangrijk, oordeelt de Vlaamse overheid. “Om te vermijden dat dit enkel goede intenties blijven, is ook een begeleiding door experten op vlak van energie, milieu en welzijn essentieel”, aldus disciplineverantwoordelijke Milieu Jan Mertens van IDEWE. “Er is in de sector nog heel wat winst te boeken maar het heeft weinig zin dat voorzieningen zichzelf een goede score toedienen, zonder dat die gebaseerd is op correcte meetresultaten. Het Klimaatvisieplan mag geen excuus zijn om af te zien van professionele begeleiding om zowel het patrimonium als het beheer ervan effectief te verduurzamen en het comfort en welzijn van gebruikers te bevorderen.”

Bij IDEWE zetten we al jaren in op een duurzaam gebouwbeheer en duurzaam materialengebruik, waarbij telkens ook de welzijnstoets wordt gemaakt. Onder begeleiding van onze experten is de opmaak van een Klimaatvisieplan een zinvolle eerste stap op weg naar klimaatneutraliteit. Ook voor de uitvoering van het verbeterplan kunnen zorgvoorzieningen bij IDEWE terecht voor bijvoorbeeld:

Leg onze experten uw uitdagingen voor.
 

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044