In 2050 mag uw gebouw nauwelijks nog energie verbruiken
Europa wil via renovatie de uitstoot fors verminderen

28-05-2018

Dat er tegen 2021 enkel nog bijna energieneutrale gebouwen of gebouwen met nauwelijks uitstoot mogen gebouwd worden, is intussen doorgedrongen in alle Europese lidstaten. Europa heeft vorige maand nu ook beslist dat lidstaten langetermijnstrategieën moeten uitwerken zodat tegen 2050 ook alle bestaande privé en publieke gebouwen nauwelijks nog energie verbruiken.

In de EU zijn gebouwen verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de energieconsumptie en 36% van de CO2-uitstoot. Dat is niet verwonderlijk als u weet dat 35% van het patrimonium meer dan een halve eeuw oud is en dat in ongeveer 75% van de gevallen de energie langs ramen en deuren naar buiten ontsnapt. Elk jaar wordt slechts 0,5 tot 1,2% van de gebouwen gerenoveerd. Sneller renoveren is bijgevolg de enige manier om op dit vlak significante vooruitgang te boeken.

Langetermijnstrategieën

Het Europees Parlement heeft bijgevolg met een grote meerderheid beslist dat ook bestaande gebouwen tegen 2050  nauwelijks nog energie mogen verbruiken. Op die manier wil men de uitstoot van broeikasgassen voor gebouwen met 80 tot 95 procent verminderen. De totale Europese energieconsumptie moet daardoor met 5 tot 6% afnemen en de uitstoot met 5%.

Om deze renovatiedoelstelling te halen, moeten de EU-landen de komende tijd langetermijnstrategieën voorbereiden. Als eigenaar kan u best nu al in het achterhoofd houden dat uw ‘oude’ gebouwen op termijn een duurzame transformatie zullen moeten ondergaan.


Groep IDEWE kan u hierbij ondersteunen met het uitvoeren van een energieaudit, een EPB-studie, een haalbaarheidsstudie hernieuwbare energiebronnen en thermografische studies van het bouwwerk.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044