Hoe ruimen we 2,3 miljoen ton asbest betaalbaar en veilig op?
Schrijf in voor het eerste Vlaamse Asbestcongres

05-11-2018

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het Actieplan Asbestafbouw, voor de verdere uitrol van het asbestafbouwbeleid, goed. Het doel is om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. Het eerste Vlaamse asbestcongres buigt zich over de vraag hoe we de versnelde asbestafbouw betaalbaar en veilig kunnen houden.

In Vlaanderen bevatten gebouwen en infrastructuur ouder dan 2001 naar schatting 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen. Het gaat hierbij om ruim 2,8 miljoen wooneenheden en 354.000 niet-residentiële gebouwen. Daarnaast zijn ook nog circa 40.000 km aan asbesthoudende nutsleidingen aanwezig in de Vlaamse ondergrond.

Toenemend risico

Door veroudering en verwering kan de aanwezigheid van asbesttoepassingen een risico vormen. Dat komt vooral omdat de toestand van de bindmiddelen steeds slechter wordt. Hierdoor komen asbestvezels bloot te liggen en kunnen ze vrijkomen. De steeds slechtere staat vormt een toenemend probleem voor een veilig gebouwbeheer. De kans op het aantreffen van één of meerdere asbesttoepassingen in bijvoorbeeld woningen, appartementen of publieke gebouwen zoals scholen, blijkt helaas zéér groot.

Verplicht asbestonderzoek

Om onze leefomgeving asbestveilig te maken, moeten we dus de aanwezige asbesttoepassingen in onze gebouwen en infrastructuur opsporen om de asbesttoepassingen in slechte toestand zo snel mogelijk te verwijderen. 

Vlaamse gebouwen met bouwjaar voor 2001 zullen tegen 2032 over een asbestinventaris moeten beschikken.  Bij verkoop van gebouwen zal reeds vanaf 2022 een asbestinventaris verplicht zijn, om kopers te beschermen en te informeren over de aanwezigheid van asbest in de betreffende gebouwen.  Naast de gezondheidsrisico’s is er immers ook een financieel risico door de aanwezigheid van asbestmaterialen waarvan de saneringskost hoog kan oplopen.

Volledige afbouw tegen 2040

Het Actieplan streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die in een toestand zijn dat ze asbestvezels (kunnen) vrijgeven. Voor de meest risicovolle asbesttoepassingen zoals asbestcement daken- en gevelbekleding en niet-hechtgebonden toepassingen moet dat tegen 2034. Voor alle andere asbestproducten in slechte staat uiterlijk tegen 2040. 

Het eerste Vlaamse asbestcongres, op 4 december in Mechelen, richt zich ondermeer tot vastgoedbeheerders, lokale besturen, bouw- milieu-en asbestprofessionals. Het programma biedt deelnemers een interactief inzicht in de noodzaak en de bouwstenen van een versneld asbestafbouwbeleid. Tijdens het expertendebat, met onder meer IDEWE-asbestexpert Jan Van Bouwel, wordt dieper ingegaan over de hindernissen en de aanpak van het actieplan

Het volledige programma en de inschrijfmodule vindt u via deze link.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044