Glyfosaat enkel nog voor professionele gebruikers
Zowel selectieve als totaalherbiciden uit de handel voor niet-professionele gebruikers

08-10-2018

Sinds vorig jaar is het voor niet-professionele gebruikers in heel het land verboden om nog pesticiden met glyfosaat te gebruiken. Deze maatregel kwam er uit voorzorg, omdat verschillende studies erop wijzen dat glyfosaat schadelijk zou zijn voor mens en natuur. De federale overheid heeft nu ook beslist om vanaf 6 oktober de verkoop van risicovolle totaalherbiciden aan particulieren te verbieden. Vanaf begin 2019 mogen ook de risicovolle selectieve herbiciden niet langer verkocht worden aan niet-professionelen.

Aangezien het verbod op het gebruik van glyfosaat gewestelijke materie is, konden de drie gewesten van ons land afzonderlijk beslissen om het gebruik voor particulieren te verbieden. De voorbije maanden bleven de producten echter nog in het rek staan en dat creëerde een onduidelijke situatie. Voor het verbieden van de verkoop was immers een federale beslissing nodig.

Een einde aan de onduidelijkheid

Met het koninklijk besluit van 16 september 2018 stelt de federale regering nu orde op zaken. Het KB heeft bovendien betrekking op meer dan alleen de glyfosaathoudende producten. Personen die niet beschikken over een fytolicentie zullen immers vanaf 6 oktober 2018 geen risicovolle totaalherbiciden meer kunnen kopen. De verkoopstop geldt niet voor land- en tuinbouwers, tuinaannemers, loonsproeiers of werknemers bij groendiensten, tenzij zij dergelijk herbicide willen kopen om bij hen thuis te gebruiken.

Wat mogen niet-professionele gebruikers wel nog kopen en gebruiken?

• gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico

• gewasbeschermingsmiddelen met werkzame stoffen die behoren tot volgende categorieën: micro-organismen, plantenextracten, of natuurlijke stoffen van plantaardige, dierlijke, microbiële of minerale oorsprong (m.i.v. stoffen van synthetische oorsprong die volkomen identiek zijn aan een stof van natuurlijke oorsprong).

3 cruciale data

Vanaf 6 oktober mogen alleen nog professionelen met een fytolicentie en landbouwers risicovolle totaalherbiciden zoals Roundup kopen en gebruiken. Zij kregen een opleiding om het product zo correct en beperkt mogelijk aan te wenden.

Een risicovol selectief herbicide mag alleen nog in de handel gebracht en verkocht worden voor niet-professioneel gebruik tot 31 december 2018.

Het product mag daarna nog tot 31 december 2019 gebruikt worden door niet-professionelen.

Mocht u vragen hebben dan kan u altijd contact opnemen met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044