Bouwsector maakt basisopleiding Veiligheid verplicht
Een noodzakelijke maatregel om de veiligheid op de werven te verhogen

22-06-2022

Op 12 mei trad een nieuwe sectorale cao in werking die een basisopleiding Veiligheid verplicht maakt voor iedereen die op een bouwwerf aan de slag is. “De opleiding is bedoeld om werknemers op een bouwwerf bewust te maken van de risico’s op een bouwwerf en van de preventiemaatregelen die noodzakelijk zijn om veilig aan de slag te kunnen gaan”, zegt Joeri Vanrusselt, coördinator Bouwen en Gebouwen van IDEWE. 

“Een bouwwerf is een complexe omgeving waar heel wat risico’s aan verbonden zijn. Gemiddeld 34 keer per dag zijn die de aanleiding voor een ongeval. Omdat achter dit getal veel persoonlijk leed zit van slachtoffers en collega’s wil de bouwsector het zo snel mogelijk tot 0 herleiden. De beslissing om voortaan iedereen die op een bouwwerf wil werken een basisveiligheidsopleiding van ten minste 8 uur te laten volgen, kadert in die ambitie.”

Onderscheid

“Voor werven waar een veiligheidscoördinator aangeduid moet worden, moeten werknemers een opleiding volgen die goedgekeurd werd door het preventie-instituut Constructiv, zoals IDEWE die al jaren aanbiedt, een geldig VCA-certificaat kunnen voorleggen of in de afgelopen 15 jaar een werkervaring in de bouwsector hebben van ten minste 5 jaar”, zegt Joeri Vanrusselt. “Voor werven zonder veiligheidscoördinatie, mag de opleiding ook binnen het bedrijf worden georganiseerd op basis van een lesinhoud die door preventie-instituut Constructiv wordt uitgewerkt. Wie nieuw is op een werf zal de opleiding binnen de maand moeten volgen. Wie in de vakantiemaanden juli of augustus aan de slag gaat, krijgt tot uiterlijk 30 september de tijd om de basisopleiding te volgen.”  

Vanaf 1 oktober 2022

De cao trad met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 april 2022 maar omdat er ook een overgangsperiode voorzien werd van 6 maanden betekent dit concreet: vanaf 1 oktober 2022. Mocht het niet lukken om dit tegen die datum te organiseren, is in overleg met de syndicale afvaardiging een verlenging van 6 maanden mogelijk. De uiterste einddatum ligt daardoor op 31 maart 2023.

Schrijf u in voor deze IDEWE-opleidingen:

Heeft u vragen, contacteer dan onze experten Raf Imans of Guy Vaes.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044