Bodemsaneringsfonds Tersana voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector
Vraag tussen 1 april 2019 en 31 maart 2022 een beschrijvend bodemonderzoek aan

26-04-2019

Vlaamse bedrijven uit  de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector, die geconfronteerd worden met bodemverontreiniging, kunnen hun saneringsplicht overdragen aan Tersana. Ze genieten dan een financiële tussenkomst en kunnen hun saneringszorg overlaten aan de deskundigen van Tersana.

Het ‘bodemsaneringsfonds voor de constructie-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden die garage-, koetswerk- en aanverwante bedrijven uitvoeren aan motorvoertuigen werd eind vorig jaar door de Vlaamse overheid erkend. Het kreeg een startsubsidie van 1,5 miljoen euro om bij te dragen tot de sanering van duizend vervuilde terreinen tegen 2036. 

Eerst een beschrijvend bodemonderzoek

Dankzij deze maatregel hebben bedrijven uit deze sector voortaan de keuze. Ofwel kunnen ze zelf instaan voor de sanering en de volledige kost ervan zelf dragen ofwel kunnen ze een beroep doen op Tersana, dat behalve een deel van de kosten ook de expertise voor zijn rekening neemt. Daartoe moeten exploitanten van garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven tussen 1 april van dit jaar en 31 maart 2022 een overeenkomst sluiten met Tersana om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren en de saneringsverplichting van hun terrein over te nemen.

De werkingsmiddelen van het fonds bestaan voor 40% uit subsidies van de overheid en voor 60% uit bijdragen van de leden. Dat zijn bedrijven waar bij het oriënterend bodemonderzoek  bodemverontreiniging werd vastgesteld. Hun bijdrage is gebaseerd op de reële kost van de sanering. 

Meer informatie over Tersana vindt u hier.

Neem contact op met onze experten en leg uw uitdagingen aan hen voor.

 

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044