Bodemonderzoek focust vanaf 1 april scherper op het asbestrisico
Asbestdaken en -gevels, aanvul- en puinlagen maken asbestonderzoek verplicht

04-02-2019

Vanaf 1 april is een erkende bodemsaneringsdeskundige verplicht om een asbestonderzoek op te starten als op het terrein gebouwen met asbestdaken of -gevels staan waarvan asbestdeeltjes in de bodem kunnen terechtkomen. Ook puin- of aanvullagen, die tijdens een oriënterend bodemonderzoek aan het licht komen, worden in het nieuwe ‘Stappenplan bodemonderzoek asbest’ van Ovam als risicofactoren beschouwd die nader onderzoek noodzakelijk maken.

Bij overdracht van terreinen waar risico-activiteiten uitgeoefend worden, is de verkoper verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren door een erkend bodemsaneringsdeskundige. “Ook vandaag kon een asbestonderzoek daar deel van uitmaken”, vertelt Ine Arits, verantwoordelijk voor de discipline Milieu bij IDEWE. “Vanaf 1 april zijn de omstandigheden waarbij dergelijk onderzoek verplicht is, veel duidelijker omschreven, net zoals het stappenplan dat daarbij gevolgd moet worden.”

De verscherpte aandacht voor het opsporen van asbestvervuiling in de bodem maakt deel uit van de ambitie van de Vlaamse overheid om Vlaanderen tegen 2040 helemaal asbestveilig te maken. “In veel gebouwen die na de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd zijn asbestproducten verwerkt. Door het onzorgvuldig slopen is de voorbije decennia asbest dikwijls niet-reglementair in de bodem of in bouwpuin terechtgekomen. De problematiek van ophooglagen met asbestafval zorgt bij onzorgvuldige grondwerken voor een verdere diffuse verspreiding van asbesthoudend materiaal.”

Nieuwe OVAM-code voor bodemonderzoek

De bestaande onderzoeksstrategieën in de standaardprocedures van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek waren immers niet geschikt voor bodemonderzoek naar asbest. Zo vermeldden de Compendiums voor Monsterneming en Analyse niet hoeveel en welke asbestverdachte deellocaties en/of ruimtelijke eenheden onderzocht moesten worden in een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek. De voorbije jaren heeft Ovam werk gemaakt van een stappenplan voor onderzoek naar asbest in de bodem, dat vanaf 1 april moet toegepast worden.

Prijsstijging

“Zodra er op de site gebouwen staan met een dak van asbestplaten of een asbestgevel , zullen bodemsaneringsdeskundigen moeten nagaan of met het aflopend water asbestvezels in de bodem terecht zijn gekomen. Ook ophogings- of puinlagen op het terrein, zullen aanleiding zijn voor verder onderzoek. Wat moet onderzocht worden, de plaats waar stalen moeten genomen worden, hoeveel stalen moeten genomen worden en hoe groot het boorgat moet zijn, is nu nauwkeurig vastgelegd.”

De nieuwe code vergt niet enkel een aanpassing van de bodemsaneringsdeskundigen. Ook de eigenaars die hun terrein willen overdragen, zullen de gevolgen ondervinden. Aangezien asbestonderzoek duur is, zal de prijs van het bodemonderzoek wellicht toenemen.

De noodzakelijkheid van een bodemonderzoek bij een overdracht hangt onder meer af van de risicoactiviteiten die op een terrein worden uitgeoefend. Een ondergrondse tank vanaf 20.000 liter bijvoorbeeld. Voor sommige risicoactiviteiten zullen ook periodiek oriënterende onderzoeken nodig zijn.

De experten van Groep IDEWE geven gericht advies in verband met bodemonderzoek en -sanering. Hier leest u daar meer over. 

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044