Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid

Lees meer

Wie zijn wij ?

IBEVE vzw en de externe preventiedienst IDEWE vzw vormen samen de groep IDEWE. 

IBEVE verzorgt diverse vormen van dienstverlening die nauw aansluiten bij het wettelijk takenpakket van een externe preventiedienst. Om zo dicht mogelijk bij de klant te staan opereren wij zowel vanuit onze hoofdzetel in Leuven als vanuit onze 11 regionale kantoren verspreid over gans België.

IBEVE telt een tachtigtal gekwalificeerde deskundigen en biedt sinds 30 jaar een uitgebreid pakket van diensten aan op het vlak van onder meer asbestonderzoek, milieubeheer, arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid, veiligheidscoördinatie en energiebeheer. IBEVE beschikt over een eigen door de federale overheid erkend asbestlabo. Voor alle aspecten van zijn dienstverlening is IBEVE ISO 9001 gecertificeerd.

Onze dienstverlening is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven en instellingen, al dan niet aangesloten bij IDEWE, maar ook privépersonen zijn welkom met hun vragen.

Het asbestlabo IBEVE, dat deel uitmaakt van Groep IDEWE, is al meer dan 30 jaar actief op het vlak van asbestinventarisatie, asbestanalyse en adviesverlening in het kader van asbestsanering. Ons labo werd erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor identificatie van asbest in materialen en de analyse van luchtstalen in het kader van bijvoorbeeld werfopvolgingen. Wist u dat we recent ons nieuwe labo in Bluechem (Antwerpen) openden? 

null Voorzichtig bij de heropstart van sanitaire installaties, luchtbehandelingssystemen, koeltorens en zwembaden

Voorzichtig bij de heropstart van sanitaire installaties, luchtbehandelingssystemen, koeltorens en zwembaden
Risicomoment voor de groei en de verspreiding van legionella

08-05-2020

De quarantainemaatregelen ten gevolge van de coronacrisis hebben ervoor gezorgd dat veel bedrijven luchtbehandelingssystemen, koelsystemen of sanitaire installaties hebben stilgelegd of de temperatuur ervan hebben verlaagd. Ook in zwembaden kunnen de onderhoud- en controleprocedures afgebouwd zijn. De heropstart is bijgevolg een risicomoment voor de groei en de verspreiding van legionellakiemen. Onze experten kunnen u adviseren en begeleiden om de heropstart ook op dit vlak veilig te laten verlopen.

Legionella is een bacterie die in verschillende (drink-)watersystemen voorkomt. Onder de juiste groeiomstandigheden kan de bacterie zich vermenigvuldigen. Een besmetting met legionellakiemen vindt plaats door het inademen van de bacterie, die door verneveling van water in de lucht terechtkomt. Dit kan leiden tot legionellose; een ernstige vorm van longontsteking.

De legionellakiem groeit in water met een temperatuur tussen 20 en 50°C. Onder de 20°C vermenigvuldigt de kiem zich niet en boven de 55°C sterft zij af. Andere groeibevorderende factoren zijn stilstaand water, in bijvoorbeeld dode leidingen of te weinig gebruikte tappunten, de aanwezigheid van voedingsstoffen en afzetting of kalkvorming.

In sanitaire installaties, koelsystemen en zwembaden, die de voorbije weken stillagen door de semi-lockdown, of waarvan de temperatuur werd teruggeschroefd, kunnen bijgevolg de ideale omstandigheden gecreëerd zijn voor de vermenigvuldiging van de gevaarlijke bacterie. Net zoals na een vakantieperiode moet de heropstart van de installaties bijgevolg gebeuren volgens de veilige procedures die het Vlaamse legionellabesluit van 2007 bepaalt.

Lees meer over de richtlijnen bij het heropstarten van installaties.

Contacteer onze experten voor meer informatie.