Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid

Lees meer

Wie zijn wij ?

IBEVE vzw en de externe preventiedienst IDEWE vzw vormen samen de groep IDEWE. 

IBEVE verzorgt diverse vormen van dienstverlening die nauw aansluiten bij het wettelijk takenpakket van een externe preventiedienst. Om zo dicht mogelijk bij de klant te staan opereren wij zowel vanuit onze hoofdzetel in Leuven als vanuit onze 11 regionale kantoren verspreid over gans België.

IBEVE telt een tachtigtal gekwalificeerde deskundigen en biedt sinds 30 jaar een uitgebreid pakket van diensten aan op het vlak van onder meer asbestonderzoek, milieubeheer, arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid, veiligheidscoördinatie en energiebeheer. IBEVE beschikt over een eigen door de federale overheid erkend asbestlabo. Voor alle aspecten van zijn dienstverlening is IBEVE ISO 9001 gecertificeerd.

Onze dienstverlening is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven en instellingen, al dan niet aangesloten bij IDEWE, maar ook privépersonen zijn welkom met hun vragen.

Het asbestlabo IBEVE, dat deel uitmaakt van Groep IDEWE, is al meer dan 30 jaar actief op het vlak van asbestinventarisatie, asbestanalyse en adviesverlening in het kader van asbestsanering. Ons labo werd erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor identificatie van asbest in materialen en de analyse van luchtstalen in het kader van bijvoorbeeld werfopvolgingen. Wist u dat we recent ons nieuwe labo in Bluechem (Antwerpen) openden? 

null IBEVE opent derde asbestlaboratorium

IBEVE opent derde asbestlaboratorium
Onze elektronenmicroscoop kan lagere concentraties opsporen

10-03-2020

Met de investering in een elektronenmicroscoop om ook lage asbestconcentraties op te sporen maakt IBEVE zich klaar om straks ook analyses uit te voeren volgens strengere grenswaarden. Het toestel wordt na de zomer in gebruik genomen in het nieuwe asbestlaboratorium in de BlueChem-incubator voor duurzame chemie in Antwerpen.

BlueChem is een unieke samenwerking tussen industrie, overheid en kennisinstellingen om startups en groeibedrijven te ondersteunen die investeren in duurzame innovaties voor de chemie van de toekomst. Asbesttoepassingen horen daar uiteraard niet meer bij. Het detecteren en verwijderen van het schadelijke asbest dat tot de jaren ’70 veelvuldig werd gebruikt, staat daarentegen hoog op de agenda. In de twee asbestIabo’s van IBEVE werden de voorbije jaren voortdurend analyses uitgevoerd om de sanering van asbestsites te ondersteunen.

“Naast de toepassing van bestaande analysetechnieken wil IBEVE inzetten op het verder ontwikkelen van bruikbare en efficiënte analysetechnieken die gebruikt kunnen worden bij de onderzoeken voor asbestafbouw en wetenschappelijke studies”, zegt Kathleen De Maeyer, preventiedeskundige industriële hygiëne van IBEVE. “We willen meer bepaald innoveren in nieuwe technologie voor luchtmetingen. Daarnaast staat ook de verdere ontwikkeling van betrouwbare methodieken om asbestvervuiling in neergeslagen stof op te sporen en te evalueren op het programma. Met deze technieken is het mogelijk om de gezondheid van de mens en zijn omgeving beter te beschermen.”

SCANNING ELEKTRONENMICROSCOOP (SEM)

“Het is met dat doel voor ogen dat we deze zomer een scanning elektronenmicroscoop (SEM) willen installeren in ons nieuwe labo. Het zal ons toelaten om de effectieve concentratie aan asbestvezels in de lucht in kaart te brengen. De SEM stelt ons ook in staat om bulkmaterialen te analyseren op zeer lage asbestconcentraties, iets wat met behulp van de stereo- en polarisatiemicroscoop niet mogelijk was. Op die manier bereiden we ons voor op een verlaging van de grenswaarden voor asbest in de lucht op de werkplek. Bovendien werden er met een nieuw binnenmilieubesluit ook lagere grenswaarden voor asbest in publieke gebouwen van kracht.”

ASBESTANALYSE

“Standaard wordt in onze twee bestaande asbestlabo’s al onderzoek gedaan naar asbest in materialen. De stalen die we onderzoeken zijn voornamelijk afkomstig van staalnames van onze eigen experten, die asbestinventarissen van gebouwen maken. Ook particulieren of bedrijven kunnen echter bij ons terecht. In het labo worden de materialen onder strikt geconditioneerde omstandigheden onderzocht op aanwezigheid van asbestvezels. Naast deze analyses voert IBEVE ook  luchtmetingen uit op werven of in omgevingen waar vervuiling vermoed wordt.”

Contacteer onze experten voor meer informatie.