Kies het juiste dooimiddel om de impact van strooizout te beperken
1 kg preventief strooien is 5 kg curatief strooizout vermijden

11-12-2018

Gladde en besneeuwde wegen, opritten en parkings doen ons tijdens de winter al snel naar dooimiddelen grijpen. Dat zorgt helaas niet alleen voor meer verkeersveiligheid, het heeft tegelijk een zware impact op het milieu en een corroderende werking op beton, asfalt, hout en op het metaal van onze voertuigen. Een doordacht gebruik van de beschikbare middelen kan deze negatieve gevolgen beperken.

Sneeuwruimen met mechanische middelen is sowieso de beste manier om de gevolgen van zwaar winterweer te beperken. Vaak is het echter onbegonnen werk om met de schop aan de slag te gaan om parkings en opritten tijdig vrij te maken. Voor beperkte oppervlaktes is dit echter de milieuvriendelijkste keuze.

Antislipmiddelen

Als er op korte tijd veel sneeuw is gevallen, zal strooizout bovendien zonder een voorafgaande ruimbeurt weinig uithalen. Antislipmiddelen strooien kan een alternatief zijn. Kiezel, zand, steengruis of houtsnippers zorgen ervoor dat schoenen en wielen opnieuw grip krijgen. Het nadeel is uiteraard dat er nadien moet opgeruimd worden en dat deze middelen riolen en afwateringsystemen kunnen laten dichtslibben.

Natriumchloride en calciumchloride

Strooizout is een probaat middel om snel – na een twintigtal minuten - resultaat te bereiken. Het verlaagt het vriespunt van water en zorgt er op die manier voor dat het bevriezingsproces vertraagd of gestopt wordt. De meest gebruikte types zijn natriumchloride en calciumchloride. Natricumchloride is minder corrosief, makkelijker te hanteren en goedkoper dan calciumchloride. Calciumchloride kan u daarentegen blijven gebruiken tot de thermometer tot -20°C zakt, terwijl natriumchloride slechts effectief blijft tot -12°C. U hoeft bovendien een veel kleinere hoeveelheid te strooien om hetzelfde effect te bereiken.

Juist doseren is sowieso nodig. Wanneer u het zout met de hand uitstrooit, moet u ervoor zorgen dat het zo gelijkmatig mogelijk verspreid wordt. Met een zoutstrooier lukt dat veel gemakkelijker. Daardoor gebruikt u minder zout en dat is goed voor het milieu én voor uw budget. Te veel zout strooien, heeft bovendien het tegenovergestelde effect; er ontstaat in dat geval een plaatselijke temperatuurdaling waardoor er ijs kan ontstaan.

Naast de klassieke strooizouten wordt soms ook ethyleenglycol of ureum gebruikt. Deze middelen zijn echter duurder en zorgen voor een veel grotere milieubelasting.

Preventief strooien

Voorkomen is beter dan genezen. Probeer daarom altijd preventief te strooien. 1 kg preventief strooien, kan immers vermijden dat u achteraf 5 kg curatief moet strooien.

Strooizout heeft het grootste effect op plaatsen waar veel mensen lopen of auto’s rijden. Door de circulatie vermengt het zout zich met sneeuw en ijs. Daardoor ontstaat er een pekel die de werking verbetert. Strooien op een plaats waar weinig trafiek is, heeft bijgevolg niet veel zin. De pekel voorkomt ook dat sneeuw en ijs zich aan het wegdek hechten, waardoor sneeuwruimen nadien ook gemakkelijker wordt.

Wenst u meer informatie neem dan contact op met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044