Dieselrook blijft een risico om alert voor te zijn
In afwachting van realistische alternatieven blijft risicobeoordeling cruciaal

22-08-2022

Hoewel het aandeel dieselvoertuigen in het totale voertuigenpark van ons land daalt, blijft dieseluitstoot een gezondheidsrisico. Vooral bij werknemers die regelmatig worden blootgesteld aan uitlaatgassen van dieselmotoren wordt het aanzien als een duidelijke oorzaak van onder meer longkanker. “In afwachting dat de technologische vooruitgang een realistisch alternatief voor zowel personen- als vrachtvervoer mogelijk maakt, blijft het nodig om de risico’s goed in te schatten om de nodige preventiemaatregelen te kunnen nemen”, zegt Frank Weckx.

In België werden er ook in 2021 nog meer dan 90.000 personenwagens met een dieselverbrandingsmotor verkocht. Dat is ongeveer een kwart van alle wagens. Bij vrachtwagens licht dat aandeel voorlopig nog op meer dan 90 procent (bron: Febiac). “De uitlaatgassen van dieselmotoren bestaan uit een complex mengsel van gassen, dampen en roetdeeltjes”, zegt segmentmanager Industrie, Reiniging, Logistiek en Retail Frank Weckx van IDEWE. “Een langdurige blootstelling kan het risico op het ontwikkelen van chronische luchtwegaandoeningen en longkanker verhogen. Werknemers die regelmatig worden blootgesteld aan uitlaatgassen van dieselmotoren hebben 40 procent meer kans om longkanker te ontwikkelen (bron: Roadmap On Carcinogens). Op korte termijn kan dit irritatie aan de ogen, neus, keel en longen veroorzaken. Door werknemers periodiek door een arbeidsarts te laten onderzoeken kan men vroegtijdig eventuele problemen detecteren en ingrijpen.”

Contacteer uw arbeidsarts bij vragen of twijfel of bespreek de risico’s tijdens het medisch onderzoek.

Risicopreventie

 

Omdat we ook vandaag nog, zowel privé als professioneel, blootgesteld kunnen worden aan uitlaatgassen van dieselverbrandingsmotoren blijft het dus belangrijk om alles in het werk te stellen om ernstige gevolgen te voorkomen. Door de omstandigheden waarin werknemers hun werk moeten uitvoeren in detail te bekijken kan men het risico op mogelijke schade goed inschatten en kunnen zo nodig extra maatregelen genomen worden om de risico’s zo klein mogelijk (aanvaardbaar) te houden. Het toepassen van de preventiehiërarchie na een degelijke risicobeoordeling zal hierbij helpen. 

  • Eliminatie – “Bijvoorbeeld door het niet meer toelaten van dieselverbrandingsmotoren maar dat is momenteel helaas nog niet haalbaar.”
  • Substitutie – “Personenwagens met een dieselmotor verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld (in 2008 goed voor nog bijna 80 procent, in 2021 is het aandeel teruggevallen naar bijna 24 procent). Ze worden vervangen door hybride of elektrische wagens, met hun eigen (nieuwe) risico's. Als de technologie blijft evolueren is de kans groot dat vrachtwagens dezelfde evolutie zullen doormaken.”
  • Collectieve bescherming - “In de meeste garages waar aan dieselvoertuigen wordt gesleuteld, wordt er onmiddellijk afzuiging op de uitlaat aangebracht, zodat de uitlaatgassen afgevoerd worden en zich niet in de omgeving kunnen verspreiden.”

“In afwachting dat de technologie ons een structurele oplossing aanbiedt, kunnen ook persoonlijke beschermingsmiddelen, organisatorische maatregelen en signalisatie het risico doen afnemen”, aldus Frank Weckx nog. “De preventieadviseur, die toch regelmatig aanwezig is, zal organisaties ook kunnen bijstaan in de transitie naar nieuwe technologieën, zoals hybride, elektrische of waterstof aangedreven voertuigen, waar meteen ook nieuwe risico’s aan verbonden zijn.”

Heeft u ondersteuning nodig bij het inschatten van uw risico’s en het nemen van accurate preventiemaatregelen, neem dan zeker contact om met onze experts.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044