4 energiebesparende renovatiemaatregelen voor niet-woongebouwen
Vanaf 1 januari krijgen nieuwe eigenaars 5 jaar de tijd

03-12-2021

Binnen de vijf jaar na overdracht van een gebouweenheid, zal het aan 4 energiebesparende maatregelen moeten voldoen. Daar bovenop moeten kleine niet-residentiële gebouwen vanaf 2022 een energielabel C of beter behalen. Grote niet-wooneenheden moeten vanaf 2023 voor minstens 5% in hernieuwbare energie voorzien.

Binnen de 5 jaar na het verwerven van het niet-woongebouw zal het moeten voldoen aan een minimaal maatregelenpakket. Desnoods zal renovatie er moeten voor zorgen dat het gebouw beter scoort op vlak van energiezuinigheid (EPC). 

  1. Als de dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet behaalt, moet er dakisolatie komen met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K. 
  2. Als het gebouw uitgerust is met enkel glas, moet dat vervangen worden door beglazing met een maximale U-waarde van 1 W/m²K.
  3. Alle centrale warmtebronnen, die deel uitmaken van een installatie die ouder is dan 15 jaar, moeten vervangen worden door een nieuwe warmteopwekker, tenzij de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Als er een aardgasnet beschikbaar is, mag een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet vervangen worden door een nieuwe stookolieketel.
  4. Alle koelinstallaties ouder dan 15 jaar die op de datum van het verlijden van de authentieke akte gebruikmaken van koelmiddelen op basis van stoffen die nefast zijn voor de ozonlaag of koelmiddelen met een GWP-waarde van 2500 of hoger, moeten vervangen worden door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen.

EEN MINIMAAL ENERGIELABEL BEHALEN

De renovatieverplichting is een eerste stap naar een betere energieprestatiewaarde voor alle niet-residentiële gebouwen. Voor het verder energetisch renoveren van het niet-residentiële gebouwenpark, is er keuzevrijheid. Niet alle isolatiemaatregelen of installatietechnieken zijn immers even efficiënt voor alle niet-residentiële gebouwen. De Vlaamse overheid maakt bovendien een onderscheid tussen de grote en de kleine niet-residentiële gebouwen. 

Eigenaars van een klein niet-residentieel gebouw (kleiner dan 500 m²) zullen aanvullend op het maatregelenpakket, ook minimaal een energielabel C moeten behalen. 

Wie een groot niet-residentiële gebouw bezit zal vanaf 1 januari 2023 binnen de vijf jaar na de overdracht, over een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% moeten beschikken, boven op het minimaal maatregelenpakket. 

Groep IDEWE kan u helpen bij de transitie naar energiezuinige gebouwen. Leg uw uitdaging op vlak van de energieprestaties van uw gebouw voor aan onze experten.
 

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044