IDEWE kleurt mee tijdens de European Green Week
Van 30 mei tot 5 juni staat het belang van een rijke biodiversiteit, zero vervuiling en circulaire economie centraal

30-05-2022

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om op korte termijn duurzame projecten te realiseren. Er zijn er intussen al meer dan duizend afgesloten. Zo een Green Deal is een inspanningsverbintenis waarin de partijen zich engageren om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om tot tastbare resultaten te komen. De projecten kaderen onder meer in de thema’s die ook tijdens de European Green week de groene draad vormen: biodiversiteit, circulair bouwen en vervuiling vermijden. Het zijn ook onderwerpen die ook in het verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2022 van IDEWE opduiken.

Biodiversiteit

“We stevenen af op een globaal biodiversiteitsverlies en dus telt iedere inspanning”, zegt milieucoördinator Kristien Depraetere van IDEWE. “Daarom maken we rond de IDEWE-gebouwen al jaren werk van een groene omgeving. Dat is niet alleen winst voor fauna en flora maar ook voor de mens. Onderzoek heeft aangetoond dat een natuurlijke omgeving een positieve invloed heeft op de gezondheid en het welzijn. Werknemers en klanten en iedereen die gebruikmaakt van onze sites kunnen tijdens vergaderingen, lunchpauzes of intakegesprekken dan ook genieten van een inspirerende omgeving.”

“Op het domein van 2 ha rond ons hoofdgebouw in Heverlee werken we al jaren samen met een vaste tuinarchitect. Daardoor kunnen we meerjarenplannen ontwikkelen die de biodiversiteit ten goede komen. Niet-biologische pesticiden en herbiciden komen er bij het beheer al jaren niet meer aan te pas. Dit jaar begonnen de tuiniers in bepaalde zones met extensief maaibeheer, er werden bloemenweides ingezaaid en inheemse struiken en bomen aangeplant. Met het oog op een optimale groen-blauw balans wordt ook nog een poel aangelegd. Intussen lieten we ook bijen- en insectenkasten plaatsen en volgend jaar willen we ook een wandelroute aanleggen, waar vervolgens wandelvergaderingen zullen kunnen plaatsvinden.”

Circulaire economie

IDEWE is partner in de Green deal ‘Circulair bouwen’, zegt Liesbeth Reekmans, disciplineverantwoordelijke Bouwen en Gebouwen bij IDEWE. “Circulair bouwen kijkt naar een gebouw als naar een opslagplaats van bouwmaterialen. Op het einde van de levenscyclus moet alles opnieuw gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden; van de bakstenen tot het meubilair. Afval wordt daardoor zo goed als vermeden en de energie die nodig was om de producten te maken wordt optimaal ingezet. Maar ook een verlengd gebruik van de kantoren door ze na de werkuren bijvoorbeeld ter beschikking te stellen van verenigingen, is een mogelijkheid.”

“Dit is vooral een verhaal van de bouwindustrie, die nieuwe producten bedenkt, en van architecten en bouwteams, die innovatieve procedures daaraan aanpassen. IDEWE neemt daarin de rol van adviseur op. Onze ervaring met energiemanagement, EPC-verslaggeving en de WELL Building Standaard, die zich vooral focust op welzijn en gezondheid van de gebruikers van gebouwen, komt daarbij goed van pas. De 700 criteria van WELL zijn afgestemd op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Naast criteria die specifiek gericht zijn op het welzijn en de gezondheid van de gebruikers, zijn heel wat andere toegespitst op het in stand houden van ecosystemen en de strijd tegen de klimaatverandering. Het is altijd aan de bouwheer om te bepalen aan welke features hij in zijn WELL-project wil tegemoetkomen maar hoe dan ook staat het kompas daarbij altijd gericht op duurzaamheid.”

Nul vervuiling

Het streven naar nul-vervuiling wordt bij IDEWE onder meer in de praktijk gebracht met een zwerfvuilbeleid en een rookverbod, zowel in als rond onze gebouwen, waardoor er ook geen sigarettenpeuken rondslingeren. “We proberen dankzij een groen mobiliteitsbeleid ook bij te dragen tot het verbeteren van de luchtkwaliteit”, aldus Kristien Depraetere. “In 2011 besliste de directie om enkel nog dieselwagens met een lage CO2-uitstoot te leasen. Een paar jaar nadien onderschreven we het convenant ‘Cleaner Car Contracts’ waardoor dieselwagens helemaal werden verbannen uit het wagenpark. Sindsdien engageren we ons om de gemiddelde ecoscore en het aandeel zero-emissievoertuigen te verhogen. De ecoscore houdt, naast de CO2-uitstoot, ook rekening met andere factoren zoals de geluidshinder en de uitstoot van fijne stofdeeltjes. Sinds 2017 gebruiken we de ecoscore als maatstaf om te bepalen of wagens al dan niet in aanmerking komen voor onze fleet.”

Intussen worden ook alternatieve manieren van transport sterk aangemoedigd. “Zo krijgt elke werknemer de kans om een (elektrische) fiets te leasen tegen een voordelig tarief. Daarnaast vergoeden we alle ritten met het openbaar vervoer, zelfs voor werknemers met een bedrijfswagen.”

Lees het volledige MVO-verslag van IDEWE en ontdek ook de andere inspanningen waarmee we bijdragen aan een duurzame samenleving.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044