Beheer van medisch afval
Vernieuwde handleiding

10-07-2015

Medische afvalstoffen horen tot de zogenaamde bijzondere afvalstoffen en vragen met andere woorden een specifiek beheer. Zij kunnen afkomstig zijn van ziekenhuizen, geneeskundige praktijken, woonzorgcentra of thuiszorg.

Het beheer van medisch afval is een complex gegeven en heeft vaak een hoog kostenplaatje, zeker wat betreft de risicohoudende fracties. Risicohoudend medisch afval maakt 10 tot 15% van de totale hoeveelheid ziekenhuisafval maar is wel verantwoordelijk voor de helft van de ophaal- en verwerkingskosten.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) publiceerde onlangs een update van de Handleiding Beheer Medische Afvalstoffen bedoeld voor ziekenhuizen, geneeskundige praktijken (inclusief dierenartsenpraktijken), woonzorgcentra en thuisverzorgers.

De handleiding behandelt het ontstaan en de opslag van afvalstoffen, inzameling, vervoer en de verwerking. Zij gaat in op al de toepasselijke federale en Vlaamse regelgeving (Vlarema, ADR, Vlarem, wetgeving radioactieve stoffen, ziekenhuiswetgeving) maar tracht vooral antwoorden te geven op praktische vragen in verband met het veilig en correct beheer van medische afvalstoffen. De handleiding bevat fiches van de meest voorkomende afvalstoffen en een uitgebreide en gedetailleerde sorteerlijst waarmee alle afvalstoffen snel en correct gecatalogeerd kunnen worden.

De handleiding kan gratis worden gedownload via de website van OVAM.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044