KMO-portefeuille vernieuwd vanaf 01/04/2016
Grootte van onderneming belangrijk

22-04-2016

Ter ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse KMO’s ging vanaf 1 april 2016 de vereenvoudigde KMO-portefeuille van start. In het vernieuwd systeem krijgt elke KMO jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat de KMO – afhankelijk van de noden en behoeftes –kan inzetten voor opleiding en/of advies (met uitzondering van wettelijk verplichte adviezen).

Voortaan wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Een kleine onderneming kan tot 40% subsidie genieten, voor een jaarlijks totaal steunbudget van 10.000 euro (wat goed is voor een project van 25.000 euro omzet). Een middelgrote onderneming kan tot 30% subsidie genieten, voor een jaarlijks totaal steunbudget van 15.000 euro (wat goed is voor een project van 50.000 euro omzet).

Voor het bepalen van de grootte van de onderneming hanteert men de Europese KMO-definitie. Als een onderneming zich via het ondernemingsnummer aanmeldt bij de KMO-portefeuille, dan worden de bedrijfsgegevens automatisch opgehaald uit de VKBO (Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen). De grootte van de onderneming wordt vastgelegd bij de eerste subsidieaanvraag binnen het kalender- en budgetjaar.

Alle opleidingen van IBEVE komen in aanmerking voor financiële steun via de KMO-portefeuilleTijdens de aanvraag heeft u één van deze registratienummers nodig:

  • opleiding door IBEVE: DV.O105321 (let op de schrijfwijze: letters D, V, O, gevolgd door 6 cijfers).

Uw aanvraag moet ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de opleiding gebeuren op www.kmo-portefeuille.be.

Ons voorstel: doe de aanvraag bij voorkeur minimum 3 weken voor de start van de opleiding; zo wordt de factuur met de juiste vermeldingen opgesteld. De aanvraag, verwerking, toekenning en het beheer van de subsidie gebeuren volledig online.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044