Sociale verkiezingen: 9-22 mei
Comité voor preventie en bescherming op het werk

11-05-2016

Op 9 mei gingen de sociale verkiezingen van start in alle Belgische ondernemingen met meer dan 50 werknemers. Wellicht zullen 1,5 miljoen werknemers de volgende twee weken hun stem uitbrengen.

Doel van deze verkiezingen? Het oprichten of vernieuwen van een comité voor preventie en bescherming op het werk.

Het comité voor preventie en bescherming op het werk is een inspraakorgaan in de onderneming dat paritair is samengesteld uit enerzijds het ondernemingshoofd en zijn vertegenwoordigers, en anderzijds de vertegenwoordigers van de werknemers in de onderneming.

Het comité heeft als opdracht actief bij te dragen tot al wat ondernomen wordt om het welzijn van de werknemers te bevorderen bij de uitvoering van hun werk. Hiervoor brengt het comité adviezen uit en formuleert het voorstellen omtrent

  • het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
  • het globaal preventieplan
  • het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever, de wijzigingen, de uitvoering en de resultaten ervan.

Ten minste één keer per maand wordt er vergaderd in de onderneming.

Hoe kan IBEVE u van dienst zijn?

Elke werkgever moet beschikken over een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, met één of meerdere preventieadviseurs. IBEVE kan uw onderneming of organisatie adviseren en ondersteunen betreffende de optimale invulling van of samenwerking met de interne preventiedienst. Hiervoor staat een team veiligheidsingenieurs met expertise in diverse sectoren ter beschikking. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044