Is het brandveiligheidsattest van uw woonzorgvoorziening nog in orde?
De uitzonderingsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie zijn achter de rug

25-05-2022

Om als woonzorgvoorziening in Vlaanderen erkend te kunnen blijven heeft u als uitbater een brandveiligheidsattest nodig. Een A-attest is 8 jaar geldig. De voorbije twee jaar werden de aanvraag- en geldigheidstermijnen echter enigszins versoepeld omwille van de coronapandemie. “Intussen zijn de uitzonderingsmaatregelen echter afgelopen en kan u beter de geldigheid van uw attest nog eens verifiëren”, zegt preventieadviseur arbeidsveiligheid Dirk Wouters van IDEWE.

De quarantaine- en preventiemaatregelen naar aanleiding van de COVID-19-crisis doorkruisten de voorbije twee jaar de normale routine van de brandweer om woonzorgvoorzieningen te controleren op brandveiligheid. “De Vlaamse overheid heeft daarom terecht besloten om de geldigheidstermijnen van de attesten te versoepelen. Vandaag zijn die uitzonderingsmaatregelen achter de rug en zijn we wat dat betreft back to normal. Om verwarring te vermijden is het dus zeker niet verkeerd om de geldigheid van het attest nog eens te controleren.”

A-attest

Er zijn drie soorten attesten voor woonzorgvoorzieningen. Voor serviceflatgebouwen gelden andere normen.

Een A-attest betekent dat uw voorziening voldoet aan alle normen en dat u pas na 8 jaar een nieuwe aanvraag moet indienen bij de burgemeester. Die geeft de brandweer vervolgens opdracht om een nieuwe audit te komen uitvoeren.

B-attest

Een B-attest is slechts voor één jaar geldig en kan maximaal 8 keer verlengd worden. “Het attest houdt in dat de brandweer oordeelt dat de veiligheid niet ernstig in gevaar is maar dat er toch aandachtspunten zijn die moeten opgelost worden”, aldus Dirk Wouters. “Sommige problemen kunnen snel opgelost worden. In dat geval kan het jaar nadien een A-attest behaald worden. Andere problemen vergen echter structurele aanpassingen aan het gebouw, die niet op een jaar klaar kunnen zijn, vandaar dat de termijn maximaal tot 9 jaar verlengd kan worden.”

C-attest

Het gevolg van een C-attest is dat de woonzorgvoorziening niet meer uitgebaat mag worden omdat de veiligheid van de bewoners niet meer kan gegarandeerd worden.

Twijfelt u aan de geldigheid van uw brandveiligheidsattest of heeft u andere vragen in verband met de brandveiligheid van uw woonzorgvoorziening, contacteer dan onze brandveiligheidsexperten.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044