Sloopinventaris voortaan verplicht
Vereist onderdeel in aanvraag stedenbouwkundige vergunning

15-03-2017

De omgevingsvergunning ging van kracht op 23 februari 2017. Deze combineert en vervangt de vroegere milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning. Dit heeft vooral gevolgen voor het onderdeel milieuvergunning. Daarnaast werd het stedenbouwkundige luik op verschillende vlakken aangepast.

Vermijd onvolledigverklaring van de aanvraag

De sloopinventaris is in Vlaanderen sinds 2009 verplicht bij de sloop of ontmanteling van niet-residentiële gebouwen van meer dan 1.000 m3. Bij gebrek aan controle of uit onwetendheid bleef die echter vaak achterwege.

 

De invoering van de omgevingsvergunning brengt daar verandering in. De sloopinventaris is voortaan een verplicht onderdeel van elke vergunningsaanvraag die dergelijke sloopwerken omvat. Het niet toevoegen van de inventaris kan dus leiden tot een onvolledigverklaring van de aanvraag. Dit heeft onvermijdelijk tijdverlies tot gevolg.

 

Vragen in verband met de opmaak van een sloopinventaris? Contacteer ons op info@ibeve.be of 016 39 04 90.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044