Asbest verwijderen? IBEVE helpt een handje
Maak Vlaanderen asbestveilig tegen 2040

25-04-2017

Gebouwen die dateren van voor 1999, kunnen nog heel wat asbest bevatten. Bij het beheer en verwijderen daarvan kan IBEVE, als erkend asbestlabo, een handje helpen. We kunnen voor u zowel de asbest- als de sloopinventaris opmaken.

Asbestveilig tegen 2040

Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Dat betekent dat vrijwel alle asbestmaterialen tegen die tijd verwijderd moeten worden uit gebouwen over het hele gewest. Een hele karwei, want gebouwen die dateren van voor de eeuwwisseling bevatten meestal nog heel wat asbest.

Als bouwheer, werkgever, aannemer of particulier kan u echter een beroep doen op IBEVE, om tijdig een zicht te krijgen op de kosten van asbestverwijdering. Ook brengen we eventuele maatregelen in kaart om veilig gebruik van gebouwen of installaties in de toekomst te garanderen. Dat gebeurt allemaal in afwachting van het verwijderen van de asbestmaterialen.

Stap 1: Asbestinventaris

IBEVE is een erkend asbestlabo en kan een asbestinventaris opmaken.  Een dergelijk asbestonderzoek is al enige tijd verplicht bij werken of in geval van sloop van woningen, bedrijven, publieke gebouwen, scholen, zorginstellingen… Zo’n voorafgaand onderzoek wordt in de toekomst ook verplicht bij verkoop of verhuur van een pand.

Ook bij alledaags gebruik van een gebouw is een asbestonderzoek nuttig om de gezondheidsrisico’s door asbest te vermijden. Dat kan door een eenvoudige opsporing van de asbestmaterialen. Een van onze deskundigen kan daarop een asbestinventaris opmaken.

Hoe gaat dat in zijn werk?

IBEVE voert een rondgang uit in het gebouw waarbij verdachte materialen worden opgespoord. Als die er zijn, noteren we de locatie ervan. Dan worden de nodige stalen genomen, op een veilige manier en zonder hinder voor de gebruikers van het gebouw.

Eens het asbest in kaart is gebracht op een plan, gedocumenteerd met foto’s, wordt een risicoanalyse gemaakt. De aanwezige hoeveelheden worden opgenomen in een meetstaat. Onze deskundige geeft in het daaropvolgende beheersplan ook aanbevelingen om veilig gebruik van het gebouw toe te laten.

In de asbestinventaris wordt voor elk materiaal ook duidelijk vermeld wie (erkende asbestverwijderaar, aannemer, particulier…) met welke verwijderingstechniek de asbesthoudende bouwstof mag wegnemen. Op basis van de meetstaat en de vereiste verwijderingstechniek (hermetische zone, eenvoudige handeling…) wordt voor elk materiaal in detail een kostenraming voor opruiming toegevoegd.

Stap 2: Sloopinventaris

Voor grotere gebouwen (> 1000 m³) is in Vlaanderen bij afbraak ook een sloopinventaris verplicht waarin alle bouwstoffen worden opgenomen. Alle aanwezige bouwmaterialen staan erin beschreven, met het oog op de selectieve sloop van het gebouw.

De sloopinventaris dient ook om de gescheiden afvoer van verschillende afvalstoffen te garanderen: enerzijds gevaarlijk afval (waaronder asbestmaterialen), anderzijds recycleerbaar materiaal en ongevaarlijke afvalstoffen. Uiteraard worden alle gegevens uit de asbestinventaris overgenomen in deze sloopinventaris.

Aangezien Vlaanderen een asbestafbouwbeleid voert, zullen bovenstaande verplichtingen uitgebreid worden naar kleinere gebouwen. Voor grotere gebouwen zal een sloopbegeleidingsplan voorzien worden, om de strikt gescheiden afvoer van verschillende afvalstoffen te garanderen. IBEVE beschikt over de nodige deskundigen om een dergelijk sloopbegeleidingsplan bij afbraakwerken uit te werken.

Nog vragen?

Voor al uw vragen omtrent asbest verwijderen, kan u bij ons terecht via het contactformulier op deze website of telefonisch via het algemene nummer: 016 39 04 90.

U kan ook steeds vrijblijvend een offerte aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en per mail te sturen naar info@ibeve.be.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044