Wijzigingen gevaarlijke stoffen en mengsels
Indeling, etikettering en verpakking

27-08-2015

K.B. 20 juli 2015: tot wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Wat wijzigt er?

De vijf koninklijke besluiten over welzijn werden:

geactualiseerd naar de bepalingen van de CLP-verordening (verordening 1272/2008)
CLP: Classification, Labelling and Packaging (van gevaarlijke stoffen en mengsels)
aangepast naar aanleiding van verouderde wetgevingen en normen en foutjes in vorige uitgaven.

Dit koninklijk besluit is de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2014/27/EU, dat de richtlijnen waarvan de vijf koninklijke besluiten de omzetting zijn wijzigt. Het koninklijk besluit treedt retroactief in werking op 1 juni 2015.

 

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044