Werken in de buurt van luchtlijnen voor hoogspanning en elektriciteit
Let op de hoogte van uw machine

09-09-2020

Werken in de buurt van luchtlijnen voor elektriciteit en hoogspanning is in principe veilig maar kan levensgevaarlijk worden voor wie de veiligheidsregels niet kent. Zeker voor land- en tuinbouwers die met hun grote machines in de buurt komen van masten is het extra opletten. We zetten de aandachtspunten even op een rij.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

 • Voer de werkzaamheden zodanig uit dat ze de fundering(en), mast(en) en andere delen van een hoogspanningsverbinding niet beschadigen.
 • Wees u bewust van de hoogte van uw machine en de stroomdraad. Hou er rekening mee dat het niveau van het rijoppervlak onregelmatig kan zijn en de kabels door de wind kunnen bewegen.
 • Als u een spuitmachine bestuurt, mag u de motor van de machine pas uitzetten als u buiten de gevarenzone staat. Zo voorkomt u dat de spuitbomen omhoog klappen en hoogspanningsdraden zouden raken.
 • Voer de werkzaamheden zodanig uit dat ze de fundering(en), mast(en) en andere delen van een hoogspanningsverbinding niet beschadigen.
 • Zorg voor een goede aarding. Bevestig bijvoorbeeld een ijzeren ketting aan de machine zodat die minstens anderhalve meter over de grond sleept. Dit is niet nodig voor machines op stalen rupsen.
 • Blijf met uw voertuig op minimum 5 meter afstand van de buitenzijde van de poeren; dat zijn de staven waarmee de mast op de heipaal staat. 
 • Wees bij (dichte) mist extra alert. Er is bij deze weersomstandigheden sneller overslag van elektriciteit mogelijk.
 • Zorg steeds voor voldoende verlichting. Werk liefst overdag of zorg voor voldoende kunstverlichting als dat niet mogelijk is.
 • Heb aandacht voor de plaats van de machine ten opzichte van de hoogspanningsmast.

WAT ALS UW VOERTUIG TOCH ONDER SPANNING STAAT?

Als u een hoogspanningslijn heeft geraakt, blijf dan in uw machine zitten en probeer weg te rijden van de lijn. Verlaat het voertuig pas zodra u buiten de gevarenzone (afhankelijk van de spanning) bent of wanneer de spanning is uitgeschakeld.

 • Als u de machine niet kan verplaatsen, blijf dan in de machine zitten. Zolang u in het voertuig blijft is er geen direct gevaar voor elektrocutie. Bij uitstappen daarentegen bestaat een acuut gevaar dat er overslag ontstaat tussen uzelf, de machine en de aarding.
 • Verwittig de hulpverlening via je mobiele telefoon. 
 • Breng de hulpverleners ervan op de hoogste dat ze niet naar het voertuig mogen lopen omdat ook zij in de spanningstrechter zouden terechtkomen. Laat ze een afstand van 20 meter aanhouden totdat de deskundige medewerkers van de netwerkbeheerders aanwezig zijn. 
 • Blus geen brand. Breng jezelf in veiligheid. 

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044