Virtuele boringen voor iedereen online
‘Databank Ondergrond Vlaanderen’ voortaan heel gemakkelijk toegankelijk

18-02-2019

Sinds eind vorig jaar is van de website waarop de Vlaamse overheid virtuele boringen mogelijk maakt ook een gebruiksvriendelijke mobiele versie beschikbaar. Een smartphone of tablet volstaat om met behulp van het gps-signaal de ondergrond op eender welke locatie te reconstrueren. Een handige tool voor architecten en iedereen die bodemonderzoek uitvoert. Of gewoon als u wil weten hoe de bodem onder uw bedrijf of huis opgebouwd is.

Dankzij een samenwerking van het Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kan iedereen op het terrein, via een eenvoudige tool, nagaan welk bodemtype er voorkomt en hoe de ondergrond vanuit geologische en hydrogeologische invalshoek is opgebouwd.

Tot 5 km diep

Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) ontsluit de Vlaamse ondergrond tot op 5 km diepte. Zo komt u te weten of de ondergrond bestaat uit klei, zand of rotsen en waar de watervoerende lagen zitten tot op vijf kilometer diepte. De oudste gemodelleerde laag is wel 400 miljoen jaar oud.

Basisinstrumenten voor de informatie uit de Virtuele Boring zijn het Geologisch 3D Model van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de HCOV-kartering en de Digitale bodemkaart van het Vlaams Gewest. De topografie steunt op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II van Agentschap Informatie Vlaanderen.

Vooronderzoek

Een virtuele boring kan nooit een echte boring op het terrein vervangen. Afhankelijk van de aard van de toepassing zal door experts bijkomend (hydro)geologisch en geotechnisch opzoek- of onderzoekswerk moeten uitgevoerd worden. De tool is bijvoorbeeld wel praktisch bij het vooronderzoek ter voorbereiding van pompproeven, boringen, sonderingen, metingen en laboproeven.

Probeer het zelf via de website van Data Onderzoek Vlaanderen.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044