Premies voor energiebesparende maatregelen aan beschermde panden
Voer eerst een energieaudit uit

07-06-2018

Sinds eind 2017 kan de bouwheer bij werken aan een beschermd pand premies krijgen voor erfgoedonderzoek en de energiebesparende maatregelen de daaruit vloeien. Voorwaarde hiervoor is dat de energiebesparende maatregelen opgenomen worden in een onroerend erfgoed energieaudit.

Een energieaudit van onroerend erfgoed bestaat minstens uit een analyse van:

  • de erfgoedwaarde van het gebouw
  • de erfgoedelementen van het gebouw
  • de erfgoedkenmerken die onderhevig zijn aan de energiebesparende maatregelen
  • de bestaande energie-efficiënte toestand van het gebouw
  • de energieverliezen van het gebouw

Vervolgens moet het onderzoek ook de concrete aanbevelingen om energie te besparen en isolatiewerken uit te voeren beschrijven, inclusief een kostenbatenanalyse. Voeg tot slot ook een impactanalyse toe van de energiebesparende maatregelen met de ergoedwaarden en een risicoanalyse van de aanbevelingen op de bestaande constructie. 

Groep IDEWE heeft jarenlang ervaring opgebouwd in het uitvoeren van energieaudits in verschillende sectoren. Zowel in audits die wettelijk verplicht zijn als audits die op initiatief van de eigenaar worden opgevraagd. Onze architecten-energiedeskundigen kunnen ook u gericht advies geven en erop toezien dat de architecturale erfgoedwaarde van uw gebouw behouden blijft.

Contacteer voor meer informatie uw regionaal IDEWE-kantoor.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044