Nieuwe milieuregelgeving laden en lossen supermarkten
VLAREM-trein 2015 regelt geluidsnormen en voorwaarden belevering dagrand

05-09-2016

Op 26 augustus 2016 verscheen de VLAREM-trein 2015 in het Belgisch Staatsblad. Een belangrijke wetswijziging hierin is het nieuwe kader van geluidsnormen en maatregelen voor laad- en losverrichtingen bij supermarkten die de milieuwetgeving onder hinderlijke inrichting indeelt.

Door toenemende verkeersproblemen nam de overheid het initiatief om het effect van bevoorrading tussen 6 en 7 uur en tussen 19 en 23 uur te onderzoeken. Dat PIEK-project moest de effecten op het milieu testen van leveringen vóór de ochtendspits en ná de avondspits, de zogenaamde dagrand. Hoewel het leveren in de dagrand tal van economische en milieuvoordelen (tijdswinst, lager brandstofverbruik, …) heeft, was er wel sprake van geluidsoverlast voor naburig gelegen woningen.

Er was dus nood aan een aangepast geluidskader. Die nieuwe geluidsvoorwaarden zijn nu opgenomen in de Vlarem-trein 2015  en gaan vanaf 5 september in werking.

Voor wie?

Het nieuwe geluidskader is van toepassing voor (cumulatief):

  • Detailhandel voeding, tabak, drank. Activiteiten die vallen onder NACE-code 47.11: detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.  
  • Supermarkten met koelinstallatie vanaf 5kW geïnstalleerd vermogen. Inrichtingen waarvan in de milieuvergunning rubriek 16.3.1 vermeld wordt.
  • Bedrijf met eigen laad- en losplaats. Inrichtingen waarvan de laad- en losplaats gelegen is binnen de eigen perceelgrenzen.

Welke voorwaarden?

  • Laden, lossen, manoeuvreren. De Vlarem-trein neemt nieuwe geluidsnormen op voor het laden en lossen van goederen (bijv. met transpallet) en voor het manoeuvreren van de vrachtwagen tijdens de dagperiode en de dagrand. Voor de nachtperiode blijven de bestaande geluidsnormen van kracht.
  • Leveringen ochtend- en avonduren. Bedrijven met leveringen tijdens de dagrand moeten een aantal bijkomende voorwaarden naleven:
  • Maximum aantal leveringen. Tijdens dagrand mag er één levering tussen 6 en 7 uur en tot twee leveringen tussen 19 en 23 uur gebeuren.
  • Motor uit, radio zachtjes. Tijdens het laden en lossen moeten de vrachtwagenmotoren en de aandrijving van de koelgroepen uitgeschakeld zijn – tenzij die laatste op het elektriciteitsnet aangesloten is. Radio’s en geluidsinstallaties moeten stil gezet worden.
  • Afstandsregels naleven. De wettelijke afstand tussen de laad-en losplaats en de naburige huizen moet gerespecteerd worden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de afstandsregels versoepeld worden.
  • Geluidsbegrenzende maatregelen. Het treffen van een aantal maatregelen om de hinder te beperken zoals gebruik van snelheids- en toerentalbegrenzing, gebruik van geluidsarm logistiek materiaal, optimalisatie van het traject, ….

Leven betrokken bedrijven deze nieuwe geluidsvoorwaarden niet na? Dan mogen zij geen leveringen in de dagrand meer uitvoeren – tenzij ze met een akoestisch onderzoek aantonen dat het geluidsniveau van die leveringen de dagrandnormen niet overschrijdt.  

Zo helpt IDEWE u

Onze milieuprofessionals ondersteunen uw bedrijf om met deze nieuwe Vlarem-trein en de milieuregelgeving in orde te zijn. We begeleiden uw bedrijf bij het uitvoeren van een milieubeleid, of geven informatie en opleidingen om de expertise van uw medewerkers aan te vullen.

Hebt u vragen bij deze gewijzigde wetgeving of wenst u meer informatie, kunt u contact opnemen met onze milieu-experten.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044