IBEVE is lid van Cogen Vlaanderen
Klanten voortaan nog beter te informeren over de mogelijkheden inzake duurzaamheid en kostenreductie

20-04-2021

IBEVE is lid van Cogen Vlaanderen, het centrale aanspreekpunt voor kennis en objectieve informatie over warmtekrachtkoppeling (WKK). “Het stelt ons in staat om onze klanten voortaan nog beter te informeren over de mogelijkheden inzake duurzaamheid en kostenreductie die de energietransitie met zich meebrengt.”

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is een techniek waarbij tegelijk warmte en elektriciteit wordt geproduceerd. In vergelijking met processen waarbij warmte en elektriciteit met aparte systemen wordt opgewekt, is het een manier om brandstof te besparen en efficiënter met energiebronnen om te gaan. Daardoor gaat ook de uitstoot van CO2 naar omlaag. 

“Het berekenen van de haalbaarheid van WKK-systemen is bijvoorbeeld belangrijk in het kader van de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor bouwprojecten vanaf een bepaalde bouwoppervlakte”, aldus energiedeskundige Els Van Crombruggen van IBEVE. “Het komt naast de onderzoeken die we uitvoeren voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers, relightening of stookplaatsrenovatie. Voor een bouwheer is het handig dat alle studies inzake duurzaamheid en energie-efficiënte door dezelfde partner kunnen worden uitgevoerd.”

Energietransitie

Warmtekrachtkoppeling vertegenwoordigt ongeveer 20% van de elektriciteitsproductie op de Belgische markt. Bovendien zijn er nog heel wat mogelijkheden voor bijkomende installaties in het kader van de energietransitie. Daarvoor dienen de verschillende energiebehoeftes als geheel te worden geoptimaliseerd. WKK’s zorgen voor efficiënte warmte- en elektriciteitsopwekking en komen hiervoor zeer goed van pas. Door de manier waarop ze decentraal produceren beperken ze bijvoorbeeld de netverliezen. Ook bij het toenemend gebruik van brandstoffen van hernieuwbare oorsprong zal efficiëntie immers een belangrijk argument blijven.

Contacteer ons voor meer informatie 

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044