Het menu voor brandveilige bedrijfskeukens
De risicoanalyse als basis om menselijk leed en economische schade te voorkomen

04-12-2020

Frituurvet, oliën, roodgloeiende grillroosters, gasbranders, ... de (bedrijfs)keuken is een mix van brandstof en ontstekingsbronnen. Geen wonder dat een derde van de branden ook effectief daar ontstaat. De opleiding van het (keuken)personeel is essentieel om gepast te kunnen reageren als het fout gaat. Het maakt deel uit van de ondersteuning die IDEWE-experten aan werkgevers bieden in het kader van de brandveiligheid.

In de brede brandwetgeving zijn op verschillende plaatsen preventiemaatregelen voor keukens opgenomen. Ze leggen zowel passieve brandbeveiliging, zoals (brandwerende compartimentering) als actieve beveiligingsmaatregelen (detectie en blussing) op. Lacunes in de wetgeving kunnen opgevangen worden door de risicoanalyse brand. Op basis daarvan bepalen de IDEWE-experten samen met de werkgever welke concrete maatregelen toegepast moeten worden. 

Uiteraard gaat het dan in de eerste plaats over de veiligheid van de mensen die in de keuken aan het werk zijn, de overige werknemers en derden in het gebouw. De gevolgen van een brand gaan echter verder dan menselijk leed. Er zijn ook economische gevolgen voor zowel werkgever als werknemer. Er zijn bijgevolg redenen genoeg om ervoor te zorgen dat er geen losse eindjes meer zijn op het vlak van brandveiligheid.

EEN BRANDVEILIGE WERKOMGEVING DANKZIJ GROEP IDEWE

Groep IDEWE volgt de regelgeving inzake brandveiligheid op de voet. Onze experten integreren de noodzakelijke maatregelen in het dynamisch risicobeheer en preventiebeleid, zodat een bedrijf steeds in orde is en werknemers in alle veiligheid hun werk kunnen doen.

Onze aanpak op weg naar een brandveilige werkomgeving en een strak plan voor noodsituaties verloopt in vier fasen.

1.    Insights

Onze IDEWE-expert brengt samen met de werkgever in kaart hoe brandveilig de organisatie is en gaat na of die aan de wettelijke vereisten voldoet. Op basis van een risicoanalyse brand krijgt de werkgever een eerste beeld van brandgevaarlijke ruimten en installaties.

2.    Design

Op basis van de resultaten van het onderzoek stellen werkgever en IDEWE-expert een globaal en een jaaractieplan op waarin de prioriteiten en de geplande acties op korte en langere termijn vastgelegd worden. Dat gaat van de aankoop van signalisatie en blusmiddelen, over de installatie en periodieke keuringen van brandgerelateerde veiligheidsinstallaties (detectie, blussing, …) tot de opleidingen van werknemers.

3.    Action

Op basis van de audits uit fase 1 en het brandveiligheidsbeleid uit fase 2 worden de acties geïmplementeerd. Het opstellen van een brandpreventiedossier is daarbij meer dan een wettelijke verplichting. Het is een handig instrument om de brandveiligheid binnen de organisatie op te volgen en de nodige opleidingen voor de medewerkers te voorzien.

4.    Integration 

Ondersteund door de IDEWE-expert integreert de werkgever in de loop van de jaren brandveiligheid in de organisatie. Tijdens evaluatiemomenten wordt zo nodig bijgestuurd. Ondertussen worden werkgever en werknemers continu bijgeschoold. 

Een greep uit het uitgebreide en gevarieerde IDEWE-aanbod:

  • zandbakoefening in groep
  • digitale blustraining met lasersimulator (Bulls Eye) 
  • mobiele Fire Fighting Truck of Fire Container
  • opleiding kleine blusmiddelen in het IDEWE brandbestrijdingscentrum of ter plaatse in uw bedrijf als dit mogelijk is
  • ‘Play it safe’: online gameplatform om werknemers te leren omgaan met veiligheidsprocedures die eigen zijn aan uw organisatie

Lees meer over onze aanpak.

Contacteer onze experten

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044