Groep IDEWE is voortaan Keystonemember van WELL
De WELL-principes brengen we onder meer in de praktijk in ons nieuw IDEWE-gebouw in Turnhout

26-05-2020

Het nieuwe kantoorgebouw van IDEWE in Turnhout wordt gebouwd volgens de WELL Building Standard. De internationaal erkende bouwstandaard houdt rekening met een hele reeks factoren die de gezondheid en het welzijn bepalen van iedereen die van het gebouw gebruik zal maken. “Sinds kort is IDEWE Keystonemember en zijn we heel nauw betrokken bij het onderzoek dat aan de basis ligt van de verdere uitbouw van de WELL-features”, zegt disciplineverantwoordelijke Bouwen en gebouwen Liesbeth Reekmans van IDEWE.

In maart werd IDEWE Keystonemember van het International WELL Building Institute (IWBI). “Daarmee treden we toe tot de wereldgroep van meest betrokken organisaties in het toepassen van de principes van de internationale bouwstandaard. Net als IDEWE zelf focust IWBI op gezondheid en welzijn. De organisatie heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwerpstrategieën, prestatiecriteria en onderhoudsvoorschriften opgesteld, die mede door afspraken over gezondheid en welzijn in het gebouw concreet worden gemaakt. De WELL Building Standard heeft een holistische aanpak. Zowel bedrijfsleiders, facilitymanagers als personeelsverantwoordelijken zijn betrokken bij het welslagen van het WELL-traject. De totaalaanpak houdt bovendien rekening met verschillende domeinen zoals lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geest en gemeenschap.”

“Als Keystonemember zullen we de verdere ontwikkeling van die strategieën op de voet volgen en  er zelfs actief aan meewerken. Momenteel maak ik bijvoorbeeld deel uit van de internationale taskforce ‘Places matters’. Die werd in het leven geroepen naar aanleiding van de coronacrisis. Het is de bedoeling dat we samen met wetenschappers, architecten en ontwerpers, artsen, facilitymanagers en overheden nadenken hoe de principes van WELL gebruikt kunnen worden om gebouwen in de toekomst beter voor te bereiden op de virusproblematiek.”

Toegepast op het nieuwe IDEWE-gebouw in Turnhout

Momenteel wordt in Turnhout hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe kantoorgebouw van IDEWE. Verschillende interne en externe deskundigen zorgen ervoor dat de WELL Building Standard hier optimaal zal toegepast worden. Onze jarenlange ervaring en dienstverlening sluit trouwens nauw aan bij de richtlijnen die IWBI voorhoudt tijdens de exploitatie van het gebouw. Als eerste en enige Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk beschikt IDEWE met Liesbeth Reekmans trouwens over een eigen WELL AP. Dat is een geaccrediteerde expert die een bouwheer begeleidt om een WELL-certificaat te behalen.

“Op basis van de bouwstandaard die IDEWE er zelf op nahoudt, het voorliggend ontwerp en de verbeteringen die haalbaar zijn, werd een eerste selectie gemaakt van de WELL-ingrepen die voor IDEWE Turnhout in aanmerking komen”, aldus Liesbeth Reekmans. “Ze werden met het bouwteam besproken en worden nu afgetoetst. Sowieso zullen we ook lessen trekken uit de coronacrisis en al tijdens de ontwerpfase rekening houden met infectiepreventie.”

Wil u weten hoe WELL er kan voor zorgen dat ook uw bedrijfsgebouw de gezondheid en het welzijn van uw werknemers ondersteunt?

Contacteer dan onze experten.

Download: Met welke strategieën komt uw onderneming veerkrachtig de coronacrisis door? (Engels)

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044