EU kiest resoluut voor circulaire economie
Kies ook voor kringlopen in uw bedrijf

19-09-2017

De Europese commissie stimuleert bedrijven om in te zetten op kringlopen. Evolueren naar een circulaire economie, waarbij de kringlooggedachte centraal staat: kan dat ook in uw bedrijf?

Van een lineaire economie ontwikkelen naar een circulaire, of nog: goederen en diensten (liefst nog uit eigen regio) gebruiken en vooral hergebruiken. Dat is de bedoeling van een resolutie die in 2015 door het Europees Parlement is goedgekeurd en nu ook werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Inzetten op kringlopen

De Europese commissie wil de komende jaren investeringen stimuleren die inzetten op kringlopen. Zo kunnen Europese firma’s de cirkel van ontwerp, productie, consumptie én afvalbeheer rondmaken. “Op die manier creëren we een groen, circulair en concurrerend Europa”, aldus Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de commissie-Juncker.

De bedoeling is dus dat bedrijven efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel door kringlopen slim te sluiten. Natuurlijke hulpbronnen worden in de circulaire economie zo veel mogelijk hergebruikt. Dit in tegenstelling tot de huidige lineaire economie, waarin de meeste grondstoffen uiteindelijk afvalstoffen worden of op een minderwaardige manier aan hun einde komen.

Voorbeelden zat: energiewinning uit afval, het recycleren of liever nog opwaarderen (upcycling) van gebruikte materialen, toekomstig hergebruik of recyclage al inbouwen in de ontwerpfase van gebouwen of producten... Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd om milieu- of gezondsheidsgevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld asbest, teer of zware metalen definitief uit de materialencyclus te verwijderen.

Eco-effectiviteit

De zogenaamde 3R-aanpak (“Reduce, Reuse & Recycle”) past volledig in de duurzame visie die veel bedrijven vandaag de dag al inbedden in hun missie. Heel wat werkgevers zien in het duurzaamheidsvraagstuk namelijk ook opportuniteiten. Zij gaan voor eco-effectiviteit: meer doen met minder (primaire) grondstoffen, maximale overschakeling naar vernieuwbare grondstof- en energiebronnen... Dat is zowel voordelig voor het bedrijf als voor de natuur en de leefomgeving.

Hoe wordt u circulair?

Ook uw bedrijf kan door efficiënt materialen- en energiebeheer de shift maken naar de circulaire economie. Durf te innoveren en zo veel mogelijk primaire grondstoffen te vervangen. Zo kan u bijdragen aan de modernisering en transformering van de Europese economie. Experts bij IBEVE kunnen u op diverse deelaspecten helpen met advies op maat.

Het is ook zaak inspanningen te leveren om giftige of milieugevaarlijke chemische stoffen zoveel mogelijk uit het productieproces te bannen en dit zowel met het oog op de gezondheid van uw werknemers als het algemeen welzijn. Daarbij kan u ook beroep doen op IBEVE: onze deskundigen kunnen u bijstaan in het beheer en de uitfasering van dergelijke stoffen.

Heeft u vragen over circulaire economie? Wij helpen u graag verder! Neem contact met ons op.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044