Check de nieuwe checklist ‘Vergunningsplicht Brussels Hoofdstedelijk Gewest’
Op basis van de gewijzigde milieuvergunnings- en aangifteplicht die deels vanaf 20 april in werking treedt

14-06-2019

De wetgeving omtrent milieuvergunningen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is gewijzigd. De nieuwe ordonnantie die medio 2018 werd gepubliceerd in het Staatsblad, treedt vanaf 20 april 2019 in voege. Via een wijzigingsordonnantie werd echter voor de meeste procedures uitstel verleend tot 1 september. Het uitstel geldt echter niet voor de nieuwe lijst van geklasseerde inrichtingen, die de basis vormt om te bepalen welk type milieuvergunning of aangifte uw bedrijf nodig heeft.

Het bos en de bomen

Om ervoor te zorgen dat u de juiste vergunningen aanvraagt of aangiftes doet, kan u al geruime tijd beroep doen op onze ‘Checklist vergunningsplicht Brussels Hoofdstedelijk Gewest’. De tool zorgt ervoor dat bedrijven of instellingen in Brussel, met activiteiten of installaties die opgenomen zijn in de (zeer uitgebreide) lijst met ingedeelde inrichtingen, de bomen door het bos blijven zien. Het is immers niet altijd evident om uit te maken of een activiteit al dan niet onder de vergunnings- of aangifteplicht valt. 

Hoe gebruikt u de checklist?

We hebben de checklist aangepast op basis van de nieuwe regels. De lijst zal in de meeste gevallen volstaan om uit te zoeken of u al dan niet een vergunnings- of aangiftedossier moet indienen. De checklist bevat een opsomming van frequent voorkomende activiteiten of installaties. Telkens is weergegeven vanaf wanneer deze onder de vergunning- of meldingsplicht vallen. 

Download hier de aangepaste IDEWE Checklist ‘Vergunningsplicht Brussels Hoofdstedelijk Gewest’.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044