“Een duurzaam bouwproces is meer dan circulair bouwen”
Groep IDEWE geeft de volledige levenscyclus van publieke en private gebouwen een duurzaam fundament

24-08-2022

Eind april 2023 keurde de Vlaamse regering het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen 2022-2030’ goed. Circulair bouwen is een belangrijk middel om de milieuimpact van bouwprojecten te reduceren. Voor de bouwexperten van IDEWE is duurzaam materiaalgebruik vandaag al een belangrijk aandachtspunt bij de opmaak van het programma van eisen voor bouwheren uit de publieke en de private sector. “Het zwaartepunt van duurzaam bouwen ligt in de onderzoeksfase, lang voor de eerste spade de grond in gaat.”

De impact van bouwen op het milieu is groot en de vraag naar grondstoffen en hulpbronnen, waarvan de voorraad eindig is, is onhoudbaar. Willen we de klimaatverandering en de druk op het milieu een halt toeroepen, dan moeten we in de toekomst op een andere manier bouwen. De transitie naar circulair ontwerpen en (ver)bouwen is daarbij een cruciale stap. 

Samenwerking

“De essentie van de circulaire economie is dat het gebruik en hergebruik van bouwmaterialen veel efficiënter wordt georganiseerd”, vertelt projectmanager Duurzaam Bouwen Gerrit De Smet van IDEWE. “Materialen moeten op zich duurzamer worden maar op het einde van de levenscyclus van een gebouw ook makkelijker demonteerbaar en herbruikbaar worden. Pas als dat niet lukt kan aan upcycling of recyclage worden gedacht.”

Programma van eisen

De transitie naar circulair bouwen is voor IDEWE echter slechts een onderdeel van de ambitie om bouwen en gebouwen duurzaam te maken. “Duurzaam bouwen en verbouwen is voor ons geen momentopname maar een proces dat de volledige levenscyclus van een gebouw omvat en veel verder gaat dan materialengebruik. Het werk begint bij de opmaak van het programma van eisen. Vooraleer een architect of aannemer wordt aangeduid is het aan de bouwheer om uit te maken aan welke behoeften zijn toekomstig gebouw moet voldoen. Voor een werkgever betekent dat vandaag bijvoorbeeld: rekening houden met de voorwaarden om op een optimale manier the new way of working toe te passen. Met telewerk indachtig moet bijvoorbeeld goed ingeschat worden hoeveel oppervlakte nog moet voorzien worden als kantoorruimte. Maar het gaat evenzeer over maatschappelijk verantwoord ondernemen en alles wat te maken heeft met welzijn, veiligheid en de gezondheid van toekomstige gebruikers. Werkgevers die kunnen uitpakken met een werkplek die daar rekening mee houdt, hebben een voetje voor op de schaarse arbeidsmarkt.”

IDEWE-advies loont altijd

IDEWE heeft de expertise in huis om bouwheren in al die deelaspecten te adviseren en ondersteunen. “Dat veronderstelt dat we heel vroeg in de ontwerpfase bij het project betrokken worden”, zegt Gerrit De Smet. “Het is veel lonender om ons vooraf even uit te nodigen om je plannen te bespreken dan achteraf te moeten vaststellen dat je al beslissingen genomen hebt die niet meer terug te draaien zijn. Het kan bij dat advies blijven maar het kan ook resulteren in een begeleidingstraject in het certifiëringsproces om voor een gebouw bijvoorbeeld de WELL Building-, de GRO- of de BREEAM-standaard te behalen.”

“Om de klimaatdoelstellingen 2050 te halen zal de overheid de komende jaren systematisch hogere eisen stellen op vlak van duurzaamheid. Naast de energieprestaties van het gebouw op zich, zal de epb-verslaggeving daardoor bijvoorbeeld steeds meer rekening houden met de impact op het milieu. Behalve materialengebruik en de oorsprong van de materialen zal ook de locatie van het gebouw bepalend zijn. Onze experten kunnen daar nu al op anticiperen door gebruik te maken van de Totem-tool.

“Een duurzaam bouwproces is niet vergelijkbaar met dat van de klassieke manier van bouwen. De eventuele meerprijs zal er bovendien toe leiden dat de beheerskosten over de volledige levenscyclus van het gebouw lager zullen zijn.”

Leg uw bouwplannen voor aan onze bouw- en energie-experten.
Maak een afspraak.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044